woensdag 1 juli 2015

Dichtersbankje | Martinus Nijhoff

Foto: © Bert Bevers | Brugstraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Martinus Nijhoff>

DE MOEDER DE VROUW

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd-
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam 
langzaamaan stroom af door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
Prijs God zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

© Martinus Nijhoff

zondag 28 juni 2015

Dichtersbankje | Hans Mellendijk

Foto: © Peter Bevers | Fluisterbank | Westergasfabriek | Amsterdam

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hans Mellendijk>

Fluusterdingen | Loofgangen | Groningen

Fluusterdingen


’n Zucht tussen de boomkozienen.

'n Stoet gedempte fluusteringen,
Ónafwendbaor.

’n Vlucht schoolherinneringen,
Pas op, i’j daor!

'n School opgeviste dingen,
Ónbedaorbaor.

'n Zwarm vluchtige vraogen,
Jao èh nea maor, …

'n Dróm vraogteikens te raoden,
Ónafzienbaor.

’n Ri’j dansbaore stemmen, mien kind,
Lispelt fluusterzingend in de wind.

Óngenaakbaor,
Siesterend en huppelklaor,
Ónnaovolgbaor.
’n Trop stoeten vól met rozienen.

Hans Mellendijk

woensdag 24 juni 2015

Dichtersbankje | Henk Krosenbrink

Foto: © Hans Mellendijk | Landgoed Kemnade | Wijnbergen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Henk Krosenbrink>

Harfst


Laot mi’j nog ene maol
den warmen wien
van owwe jonkheid drinken
en gao dan hen.
Ik zal dan zitten
bi’j ’t läöge glas
en zeen hoo olde beume
zich ontbladert.
Ne spinnekop mek dräö  mi’j
tussen hand en glas
waoran de träöne dauw
straks wadert.
Vaor mi’j nog eenmaol zat
van owwen wien
en gao.
Maor kiek neet umme
hoo ik stao
en nevel um mien heufd
zich wasemt.


Weer september | Beltman-podium | Ulft | AST 4-8-2013

maandag 22 juni 2015

Dichtersbankje | Barthold Hendrik Lulofs

Foto: © Peter Bevers | Parc Columbus | Huelva | Spanje

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Barthold Hendrik Lulofs>

Columbus, bij het eerste gezicht van Amerika

Zijt, zijt gegroet, ô zaalge velden,
Door 't jeugdig morgenlicht bestraald!
Gij bossen, bergen, beken, beemden,
Waar langs mijn blik, als dronken, dwaalt!
ô Groot, ô nameloos verrukken,
Dat in mijne aadren bruist en gloeit!
O, 't zal mij eindlijk dan gelukken,
'k Zal eindlijk dan de bodem drukken,
Die heel mijn ziel en zinnen boeit!

Heb dank, heb dank, ô eeuwig Wezen,
Wiens oog het gans Heelal doorziet!
Dan ach! mijn tong moog klanken staamlen,
Naar waarde danken kan ze U niet.
Gij, die in mijne borst dat smachten
Naar 't verre strand ontvlammen deed,
Gij gaf mij moed, geduld en krachten,
Der dwaze schimptaal te verachten,
Hoezeer hun spot mij 't hart doorsneed.

Naar 't Westen, Westen heengestevend!
(Dus klonk uw stem in mijn gevoel)
Naar 't Westen, Westen volgehouden;
Daar ligt het groots, het heerlijk doel!
Houd moed, hoe lang ook niets dan baren
En lucht u blauwen voor 't gezicht,
Wat waterplas ge ook mocht bevaren,
En ge echter steeds met vruchtloos staren
De blik naar 't Westen houdt gericht.

Ik hield die moed, - U, U zij de ere! -
Hoe vaak op nieuw het zonlicht scheen,
Sinds 't machtig Spanje aan Palos stranden
In 't wijkend vergezicht verdween;
Hoe afgemat mijn blik ook dwaalde
Aan 't eind der wester hemeltrans;
Maar ach! 't zij Hesper vriendlijk straalde,
't Zij 't morgenrood in 't Oosten praalde,
Slechts golven blonken in hun glans.

Doch toen het dondrend oproerkraaien
Der scheepsliên mij in de oren klonk,
Als hun, bij 't vruchtloos voorwaarts streven,
Geen enkle straal van hoop meer blonk;
Toen rampen zich op rampen tastten,
Toen 't schimpend rot zich in mijn schand',
In mijn verguizing zou vergasten,
Toen, toen klonk uit de top der masten
De vreugdekreet: ‘het land! het land!’

ô Gij, uw groenend hoofd verheffend
Uit zilvren baren, heerlijk land!
Ras zullen Genuas banieren
In 't koeltje wappren van uw strand!
Maar neen! - in mijner Vadren streken
Werd ik met hoon en spot belaan;
Toen 'k daar van wisse hoop dorst spreken,
Daar hulp en bijstand af wou smeken,
Zag elk mij als een' dromer aan.

En ginds, waar Lisbons Koningswallen
Zich spieglen in de trotse vloed,
Die door het goud van zijne zanden
Zijn spattend zilver bruisen doet;
Daar..... 'k mocht er 's Vorsten zetel nadren,
Men hoorde mij doorslepen uit,
Doch zond - ô schelmstuk van verradren!
Nog kookt mij 't ziedend bloed in de aadren -
Een' lafaard naar de verre buit.

Moog Spanje dan de vruchten oogsten,
Door 't wester aardrijk voortgebracht,
Door Genuas en Lisbons heersers,
Als hersenschimmen, dwaas belacht!
Moog dan Castielje lauwren plukken!
Komt, broeders, riemen in het zout!
O! 'k smacht naar 't bovenaards verrukken,
Die grond, die heilge grond te drukken,
Die thans Euroop door mij aanschouwt.

Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1813
schrijver

vrijdag 19 juni 2015

Dichtersbankje | Wim van Til

Foto: © Bert Bevers | Crematorium Chrysant Wilrijk 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) vorraad Mannen van Bevers: Wim van Til>


tien over roodleeg is het laken tot de schrijver deelt, spat
inkt van wit naar wit, zeemeeuw ben je, merel


met de kers en leeuwerik – ochtendzang
bindt bed, paart pen aan water 


wim van til (sirenengang sirenenzang)

dinsdag 16 juni 2015

Dichtersbankje | Louis Radstaak

Foto: © Louis Radstaak | Exel 


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): voorraad Radstaak: Louis Radstaak


Dichtersbankje

het bankje dat wij hier zien is
van de boerenhand die bouwt.

wij bekijken een dik zitvlak
met eruit stekende boutkoppen
die zeer doen bij het pauzeren.

het tafeltje is bevestigd met een 
groene steun, eveneens vastgebout
door middel van een ringsleutel M14.

onder het zitvlak liggen twee 'ophogers'
gemaakt van nieuwe dennen, hier zijn zij
met schuine kanten aan de kop, op dat men 
zich geen pijn doet aan een scherpe rand.

het uitzicht is twijfelachtig:
vóór kijkt men uit over een saai grasland
achter groeit het dichter met een maïsveld.


het is alleen geschikt voor dichters.


© Louis Radstaak

zaterdag 13 juni 2015

Dichtersbankje | Maram al Masri


Foto: © Peter Bevers | Alhambra | Granada | Spanje 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Maram al Masri>

Maram al Masri:
Hoe kan een gedicht
je stenen vatten in woorden
je kleuren beschrijven met letters
en je stilte meten met punten en komma’s?
….
Hoeveel bloed is opgedroogd op je grond?
Hoeveel tranen zijn er uit opgeschoten als bloemen?
Hoeveel sinaasbomen prezen je schoonheid?
Hoeveel moewashasa’s zongen je glorie?
Hoeveel wingerds,
Hoeveel blaren,
Hoeveel kussen?
Het Alhambra slaapt nooit
haar ogen staren wijd open
naar de wind en de maan.
Zij praat met de hemel, speelt met de sterren,
vraagt de Slaap die haar verlaat;
Keer terug…

woensdag 10 juni 2015

Dichtersbankje | Coos Neetebeem

Foto: © Hans Mellendijk | Landgoed Hackfort | VordenUit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Coos Neetebeem>

Sikkels blinken

Sikkels blinken
Ruisend valt het graan
Als je iemand weg ziet hinken
Heeft hij `t fout gedaanzondag 7 juni 2015

Dichtersbankje | Hans Mellendijk

Foto:  © Peter Bevers | Jerez de la Frontera | kathedraal | Andalusië


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hans Mellendijk>


SPAGHETTIWESTERN


Bedachtzaam van onder vilten cowboyhoed aan rietje lurkend
in zijn mond verdwijnend zie ik uit een grijze andere blikken trommel
zijn pasta gehusseld. Rood en glad. De dikke slierten slurpend.
Paardenhoofdenkarkassen gevuld met vette paling en zeewierrommel.

Of was het, het paardenhoofd in maffiasnest gesmeten?
Dan rent hij weg naar kraan en drinkt dringend een slok water.
Het normen- en waardenhoofd iets gemist, iets niet geweten?

Mijn oogappel uit gezichtsveld speelt weer verder.
Pief, paf, poef! Pak die boef! Pak die boef! Pief, paf, poef!
Stuurt zijn held prairie over, over het beeldscherm.

Wat was er? Je verslikt? Was je bijna gestikt?

Maal een schuldig landschap, het slachtveld
van gehakt en rode tomaten.

Spaghettiwestern op de Wii.

Hans Mellendijk

donderdag 4 juni 2015

Dichtersbankje | Hans Warren

Foto: © Peter Bevers | Zeedijk | Baarland | De Landing

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): voorraad Mannen van Bevers: Hans Warren>

THUISKEER IN ZEELAND


Hart van mijn land ik ben terug
in 't waaien van uw volle zomer,
lig lui en languit op mijn rug,
weer thuis en nog dezelfde dromer

Ver als de blik gaat, ver als wolken
ruisen de popels ijl en licht;
als water koeren duiven onder
het bloesemdek van uw gezicht.

Ik ben terug, ik lig te rusten
in 't bruidsbed van uw welig kruid
en luister: nooit was ik bewuster
van onze eenheid van geluid.

't Vernis van licht om alle halmen,
het boomscherm dat de einder sluit,
de klokken, wier verwaaiend galmen
tegen de zilte hemel stuit -

klank, geur en kleur, zinlijk herkennen:
de karper op de waterplas,
het hooi, zingende zeeuwse stemmen,
de zoete bonen, 't prille vlas -

Ik lig, ik ben terug, ik droom
uw dromen in een blijde schemer;
ik werd weer kind, ik werd een boom,
een plant, een lied, een stukje hemel.Hans Warren, Verzamelde Gedichten. 

(Amsterdam: Bert Bakker, 2002)

zondag 31 mei 2015

Dichtersbankje | Albert Verweij

Foto: © Bert Bevers | St. Joriskerk | Antwerpen


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): voorraad Mannen van Bevers: Albert Verweij>

Sint Joris en de draak 


Ik zag u eens, mijn koning, toen de muur
Spleet en in de enge cel, nu maatloos groot,
Stondt gij wiens diadeem om 't voorhoofd sloot
En beide uw ogen waren sproeiend vuur.

En met uw lans troft gij den draak, 't onguur
Gedrocht, karbonkel-ogig: door dien stoot
Sprong 't bloed zwart-rood en spoot omhoog en vloot
Gelijk een stroom en daar ik staar en tuur

Windt hij door groene weiden en de stad
Rijst aan zijn boord en schepen wieglen er
Vol schat en volk naar de ondergaande zon.

Ik zat als op een heuvel en ik kon
Den schemer zien die oprees, vaag en ver -
En 't was alsof ik in uw schaduw zat.


Albert Verwey 1865-1937

donderdag 28 mei 2015

Dichtersbankje | Gerrit Achterberg

Foto: © Bert Bevers | Mechelsesteenweg | Antwerpen
Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Gerrit Achterberg>
LIBERTY
Soms, in een etalage, komt gij voor,
tussen geslachtgenoten opgesteld.
bekleed met nieuwe kleren en vermeldt
het kaartje op uw borst de prijs waarvoor.
Dan weet ik weer hoeveel ik u behoor.
Het enige wat in mijn leven geldt
wordt binnen op de toonbank neergeteld.
Wij gaan er samen voor een uur vandoor.
‘s Avonds na zessen is de winkelruit
van binnen manshoog met een doek bespannen.
Gij komt er met uw ogen bovenuit.
Vale personen maken zich gereed
de boze geesen bij u uit te bannen,
opdat geen pop zich met een man vergeet.
Gerrit Achterberg
Verzameld Werk, 1963. Querido – Amsterdam.

maandag 25 mei 2015

Dichtersbankje | Jan Arends

Foto: © Peter Bevers | Beeldenpark Kröller Muller | Hoge Veluwe 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Jan Arends>

Voor Gerrit Kouwenaar

Wie
een boom
tekent
laat
het weten
zien.
Een
boom
is geen taal.
Een
getekende boom
is taal.
Een
bijl
maakt hout
van de boom.
Zo
is
een omgehakte boom
een daad
van de taal.
Alles
wat zegt
dat de boom
bestaat
is
taal.
Een
bijl
maakt hout
van de boom.
Zo
weet
de bijl
van boom
en hout
en bijl.
Zo
spreken
de handen
van de mens
van de boom.
Zo
is hout
de taal
van het huis.
Zo
is het woord
de woning
van
de
mens.
Als je
eindelijk kunt zien
hoe de boom
vertakt
dan is het winter.

(Lunchpauzegedichten, 1974)

vrijdag 22 mei 2015

Dichtersbankje | Jan Emmens

Foto: © Bert Bevers | Domein Hertoghe | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Jan Emmens>

Een kind in de tuin

Ze knielden bij mij neer soms, op één knie,
een klein bewijs van hun meerwaardigheid
en van hun medeleven tegelijkertijd,
maar waren door mijn airtje van absent
al gauw geneigd weer op te staan.

Ik wist immers vooruit dat zij mij niet zouden begrijpen:
in boomstronken zocht ik niet naar kabouters die
ik veinsde daar te zoeken, maar op dit argument
hielden zij op met knuffelen en knijpen
en lieten mij begaan.

Ze lieten mij begaan, goddank, want dan begon het pas:
'k zocht in geen boomstronk ooit naar een kabouter,
maar keek gewoon naar wat er werkelijk was.

© Jan Emmens

dinsdag 19 mei 2015

Dichtersbankje | Ronald Ohlsen

Foto: © Peter Bevers | Artis | Amsterdam

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Ronald Ohlsen>

INSECTEN (drieluik)

I

Het is de stekelige nacht
die met zijn staketsels
ons een halt toeroept,
in zijn web ons lamlegt,
verdooft tot in dromenland
waar wij van alles niets weten.

Waren wij zulke insecten
dan speelde de wind
met onze vliesdunne vleugels
zodat het net was alsof
we zo weer weg zouden vliegen.


II
Kun je je voorstellen
hoe het zijn zou zonder
obstakels van licht en donker.

We zouden leven voor de honing,
uitvliegen voor de koningin.

Gedragen door zonnewarmte
zouden we de blauwe, eindeloos
blauwe muur verkennen


III

Nee, ik ben niet echt
de enige die naar de zon
zit te kijken. Bijna zinloos is het

te gluren. Je mag hem
toch niet zien. Waar dacht je
dat ooit al die anderen
zich blind op staarden?

Laten we maar uitgaan
van de zekerheid van de maan
en ons eeuwige vertrouwen
in een nieuwe dag op aarde.
 

©  Ronald Ohlsen, 2001

zaterdag 16 mei 2015

Dichtersbankje | Sebastiaan Roes

Foto: © Hans Mellendijk | Tuin Kasteel Warmelo | Diepenheim

Collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk; Sebastiaan Roes>

Engels grös

Nargens ’t grös greuner
as bi-j Leeds Castle,
dat grote, olde hoes.

Met ne schere emaejd
en of-estokkene
deur nen mathematicus
met rechte hand
dén nooit wat drunk
zo liekt ’t: zó lieke,
zó alderbastend Brits.

Laot de stadsen maor praoten,
dech boer Roes:

‘Natuur in cultuur
is de mooiste natuur.’


Sebastiaan Roes
Text-to-speech function is limited to 100 characters