zondag 29 mei 2016

Dcitersbanje | Hanny Michaelis

Via Bert Bevers | Grer See | Oostenrijk

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hanny Michaelis>

Onder water

Onder water
grif ik je naam
in de granieten bedding
van mijn stroomgebied.

Tussen de wieren
van het verleden
flitsen pijlsnelle vissen
als messen voorbij.

Alleen in de diepte
mag ik je voortaan ontmoeten:
mijn warme tegenstroom,
mijn lief.

Het staat vast
dat je dood bent.
Maar wat is dood?

Hanny Michaelis
Uit: 'Verzamelde gedichten', 1996.


donderdag 26 mei 2016

Dichtersbankje | Christian Morgenstern

 Foto: © Hans Mellendijk | Vispassage Hackfort | Vorden

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Christian Morgenstern>


Fisches Nachtgesang 


maandag 23 mei 2016

Dichtersbankje | Jan Kal

Foto: © Hans Mellendijk| Landgoed Hackfort | Vorden

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Jan Kal>

De val van Icarus

Dit landschap wordt ontvouwd voor onze ogen:
een schip vaart weg, geen man is overboord,
de plons van Icarus wordt niet gehoord
en Daedalus is uit de lijst gevlogen.

De boer is op z’n zondags en ploegt voort,
de visser zit naar voren toe gebogen,
de herder heeft z’n schaapjes op het droge,
zijn hond zit vast aan een tweedubbel koord.

Merkwaardig dat de ondergaande zon
de was tussen de veren smelten kon,
dat de patrijs niet klapwiekt met zijn vleugels.

Er ligt een lijk onder het struikgewas.
Vier eeuwen na zijn dood zag men het pas,
als in Blow Up, maar op z’n Boeren-Breughels.


Jan Kal |  Fietsen op de Mont Ventoux | 1971
Blow Up: fotografische vergroting. 
Verwijzing naar de film "Blow Up" van Antonioni, 1967

woensdag 18 mei 2016

Dichtersbankje | Willy Damen

Foto: © Peter Bevers | Westwal | 's-Hertogenbosch

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers : Willy Damen>




Ut Zoete Lieve Gerritje

Ze zinge dur lusteg op los,
over ut Zoete Lieve Gerritje en dè gaot naor Den Bosch.
Ut liedje is in ut hele land bekend
onverschilleg waor dè ge ok bent.
Mar wie is nouw dè Gerritje? wè stelt ze veur?
Is ut un klaploopster die bedelt langs de deur?
I s ut un daome uit de hoogste kringe
of doet ze deur de straote zinge?
Deze en nog veul meer vraoge vliege om oe ore
asse heure, det ge in Den Bosch bent gebore.
Daorom wil ik ut Zoete Lieve Gerritje veurstelle
en za'k prebere haor persoonlekheid te vertelle.
Ut Lieve Gerritje is un boerinneke uit de klei,
die un boerderijke had erreges in de Meierij.
Ze kwaamp regelmaoteg naor de Bossche mert gelope
om daor haor "eige teeltje" te verkope.
Daorom wor ze ok altijd gesiemboliseerd
mêê un korrefke waor durre handel in leed geëtaleerd.
Ut waar un jofele, spontaone meid
en daorom wilde Den Bosch haor nie meer kwijt.
Veur de krant wiere ingezonde stukke geschreve
die vroege, om haor un standbild te geve.
Aon dit verzuuk wier voldaon
en Leo Geurtjes kos aon ut ontwerrepe gaon.
De standplaots die veur haor uitgekoze wier,
waar un plekske bij de Dieze in ut Uileburregkwartier.
Want daor heet ut Zoete Lief steeds deur gelope
asse gos merte om dur handeltje te verkope.
In juli 1958 wier ut bild onthuld
en wier-tur roggebrood aongebooie mêê zult.
In levende lijve waar zij veur ut éérst te aonschouwe
toen ze mêê unne steen liep te sjouwe.
De herbestraoting van de mert waar bekant gereed
en de leste steen zouw deur Gerritje worre geleed.
Netuurlek waar-tur veul vollek op de been
toen ut Zoete Lief daor bezeg waar mêê dieje steen.
Haor korrefke had ze efkes van durre eirem af gedaon
om dieje steen, mêê flinke meppe, de grond in te slaon.
Dè waar un historisch moment
en aon ut applaus kwaamp bekant gin end.
Zo zag de Bosschenaor veur ut éérst hun Zoete Lief
nie alleneg in levende lijve, mar ok zeer aktief .
Ze gos nouw nie naor de mert mêê sprùtjes en prei,
mar mêê unne hele grote kei.
Om dit feit veur eeuweg voort te laote leve,
staot-tur un gedenkwaordege tekst in geschreve.
VAN VEULE HONDERDE LEI GERRITJE MIJ AS LESTE,
TOT VOETVEEG VAN DUN EERSTE BOER DUN BESTE
Sinsdien verscheen "dun eerste boer" ok op ut toneel
en saome vurreme ze un mooi geheel.
Regelmaoteg verschijne ze in ut opebaor
as un gelukkeg echtpaor.
Daorom heurt ut boerinneke uit de Meierij,
letterlek en feguurlek in Den Bosch, dur helemaol bij.



zaterdag 14 mei 2016

Dichtersbankje | Johnny Ceres Jr.

Foto: © Bert Bevers | Bankkantoor Lange Gasthuisstraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Johnny Ceres Jr.> of hier?>



VK 12-05-2016



woensdag 11 mei 2016

Dichtersbankje | Simon Vestdijk

Foto: © Peter Bevers | Fonteinstraat | 's-Hertogenbosch

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Simon Vestdijk>

Hieronymus Bosch

Bang ben ik, meester, dat uw zieleheil
Niet gunstig voorbereid werd door uw doeken:
Gij kende van de hel alle uithoeken,
Maar ook voor u was ’t paradijs te steil.

God sprak zeer streng: ‘Is híj ’t die wars van ’t kloek en
Eerbaar schildersgilde gaarne in ’t geil-
Ontuchtige bedrijf der hel verwijlt?’
Gij durfde niet te spreken, niet te vloeken.

Maar alle heiligen en cherubijnen
Brachten een boek met gulden tierlantijnen
En krulden daar uw naam en voornaam in.

En God, –die schilders nooit te lang kan krenken,–
Wreef zich zijn voorhoofd, wou zich nog bedenken:
‘’t Is waar, ík schiep de hel, – ’t was in ’t begin...’

Simon Vestdijk
Uit Klimmende legenden (1940).
Verz. Ged. I, 333 + Nag. Ged. 361

vrijdag 6 mei 2016

Dichtersbankje | Hans Mellendijk


Foto: © Bert Bevers | Grand Place | Cassel

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers : Hans Mellendijk>

De smid

21 mei 1950, Kasselder op Sinderen

Veur twillingzuster Willy en veur de dichter in mi-j

Was het den aovend,
dat hie Pegasus
besloog, hum ni-je iezers
gaf um de peerdewelle
- in 'n hoofstamp ontstaon -
stampvutend te huden?

Dat va moe besteeg
en óns verwekken?

Völ later als wi-j iets moeileks vrogen.
Reader's Digest spelde hie as 't best.
Zien Helikón en brón.
Berichten van de Parnassusweg,
in nao oorlogse zón,
dee ok Pegasus als beeldmerk drogen.

Jao, nae zegel verwiederd van
morele herbewapening.
'n Wakker worden van zoezen en wei-jen
uut Amerikaanse dreumen en bruggen
tussen generaties, spleten töt kleuven.

Zónder smid
hadden de sikkels nooit 'eblonken.
Zónder dichter anders 'eklonken.


gepubliceerd in De Moespot Nr. 220, 51e jaorgang, december 2008





maandag 2 mei 2016

Dichtersbankje | Bert Bevers

Foto: © Bert Bevers | Rue Dunkerque | Saint-Omer

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van BeversBert Bevers>


VI

Kreken slikken buitentijds schor, onaantastbaar
in hun verre, verre eeuw. Water hapert tegen
de zachte dwang van schuivend zand, weerbots
van gebroken beloftes. De dag begin te kraken:
guste hoenders stuiven struiken in terwijl pelgrims

met verdofte tred naderen door nabije valleien
waar nergens een kaart van mag bestaan.



zondag 1 mei 2016

Dichtersbankje | Eugène Pottier.

Foto: © Peters Bevers | Barbacanplein | Krakau 

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekst dichter en strijdlied) voorraad Mannen van Bevers: Eugène Pottier>

De Internationale 
De Stem des Volks | De Internationale

zaterdag 30 april 2016

Dichtersbankje | Bert Bevers

Foto: © Bert Bevers | Rue du Lycée | Saint-Omer

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers


II

Zijn hand schreef. Ik tik met de mijne door zijn ogen.
Ik ruik zijn inkt en mijn scotch. Kastanjelaren
staren bloeiend over eeuwen heen. Zeg me welke
goden je kelderfris nog kent. Tors het kruis mee,
als Jozef van Arimatea nu meer dan duizend jaar

geleden. Waarom ik ongekend Vlaams spreek, Latijn
en Angelsaksisch ken. Wat lingua franca zeggen wil.


III

Hij kent formules. Zoals ‘Ik zeg je: ik maak je vrij,
halfvrije.’ Ook las hij het werk van Goderanus, die
benedictijner was in de abdij van Lobbes. En ja, ook
de Chronicon Centulense natuurlijk uit Saint-Rikiers
van abt Hariulf, en de kronieken van Sigebert uit

Gembloers. Hij is niet van de wereld los. Onthecht
in kennis, ja. Hij wil alles wat geweten wordt bijeen.


IV

Vrees en beving kwamen over mij en duisternis
bedekte mij. En ik zei: ‘Wie zal mij veren geven
als duiven, zodat ik weg zal vliegen en een rustplaats
zal vinden?’ De Wachtendonckse Psalmen zullen
onze taal bewaren, het langst nog wel. Wacht maar.

’s Avonds en ’s morgens en ’s middags zal ik vertellen
en verkondigen, en Hij zal horen. Want overal is Hij:


V

Sporen in de modder sijpelen vol welwater.
De  geur van paarden in wouden, de warmte
van hun neus,  hun zachte neus.  In marmeren
vijvers drijven zwanen voorbij. Wolken maken
van de hemel een donzige. Onder lommer

verdwijnende pelgrims met een polk ajuinen.
Hoeven zetten zich te krachtig af in drijfzand.


woensdag 27 april 2016

Dichtersbankje | Hans Mellendijk

© Danny Braem | Konijnenwei | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Braem : Hans Mellendijk>

Even

Apeldoorn, 30 april 2009 


Era accelereert.
In de razernij van het gesmoorde feest.
Even in een flits de collectieve gekte dat we keken naar Back to the Future Part IV.
Marty Mc Fly terug naar negenenvijftig. Doc Brown verwisselde Soestdijk met
Apeldoorn en DeLorean met een zwarte Suzuki Swift. Shift defilé. Kwam aan in
een duivelse daad die voor altijd in hulpverleningstermen onbegrepen zal heten.
Of terecht gekomen in een foute reclamespot van een verzekeringsmaatschappij?
Even 'n kneep in de linker arm. Het koor, de dag dat Nederland z'n onschuld verloor.
Ach schone onschuld die er nooit is geweest.
Era articuleert.


maandag 25 april 2016

Dichtersbankje | Bert Bevers

Foto: © Bert Bevers | Rue Bouche | Saint-Omer

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Bert Bevers>



I

Je laat me binnen. Je verbaast je over mijn bril,
mijn pen, mijn rare kleine opbelmachine. Wat
opbellen is? Dat je in Sint-Omaars kunt spreken
met iemand uit Saint-Omer als er huizen tussen
staan, er velden tussen liggen. Je reactie doet me

denken. Tijd genoeg. En dat je nog niet weet
dat de aarde rond is, joh. Dat je dat nog niet weet.



vrijdag 22 april 2016

Dichtersbankje | Hugo Hoes

Foto: © Hugo Hoes | Slotermeerlaan bij Rotonde Röellstraat | Amsterdam Nieuw West

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Hoes : Hugo Hoes>



GoGo

Op het veel te grote plein
monster ik een groen-wit wagentje
dat van dichtbij
toch geen speelgoed blijkt te zijn.


De chauffeur stapt uit en vraagt:
waar ga je?
Voordat ik kan antwoorden
herhaalt de man zijn
Waar ga je?
Hij spreekt de taal
van Nieuw-West
als geen ander.
Osdorpplein, luidt mijn antwoord
al heb ik daar
helemaal niets te zoeken.
Maar zonder bestemming
is het lastig reizen
en kom je nergens.
Op de achterbank zit een vrouw
met heel veel tasjes
van Hema, Blokker en C&A
dus mag ik naast de chauffeur
plaatsnemen.
Ga hier, is zijn vriendelijk verzoek.
Ik ga daar.
En zie mijn eigen wijk
door de ogen van een toerist.
Groen en ruim, hoe rijk.
De GoGo heeft snelheid
noch haast.
Niets mis mee.
Toch
denken de overige weggebruikers
daar heel anders over.
Zij hebben wel haast
geen vaart.
Vooral op de Allendelaan
Die weliswaar breed oogt
edoch door verhoogde bermranden
geen enkele mogelijkheid
tot passeren biedt.
In deze grijze kloof van Sloterpark
is de GoGO-chauffeur niet voorbij te komen.
Koning van de weg. Al klinkt
King of the road
veel beter.
We hebben het ten slotte
ook niet over de GaGa.
Op het kruispunt
voor brandweerkazerne Fanny Blankers Koen
wachten we
in pole position
voor rood.
Duurt lang, zegt de chauffeur.
Mij kan het niet lang genoeg duren.
Op Meer en Vaart
verliezen we de kop.
‘Zijn bijna Osdorpplein,’
is de volgende dienstmededeling.
Voorzetsels en lidwoorden
hebben het in Nieuw-West niet makkelijk.
Hier Osdorpplein, klinkt het even later.
Daar ben ik.

Amsterdam NW, maart 2016

dinsdag 19 april 2016

Dichtersbankje | Ed Hoornik


Foto's : © Ineke Berentschot | Batavierenweg | Vrouwendaal Nijmegen 




Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Ineke Berentschot: Ed Hoornik>

"Toen schoof hij zacht zijn arm onder de mijne door.
Zeg mij – zijn stem werd warm – aan wien ik toebehoor."

In Memoriam Wiarda Beckman | Ed Hoornik

dinsdag 12 april 2016

Dichtersbankje | Pieter Bas Kempe

Foto: © Hans Mellendijk | Beeld: © Rolf Wolters | Klinkplek Landgoed Enghuizen | Hummelo

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Pieter Bas Kempe>

18 Maloi Jaroslawitz 60

De ochtend, wersten zuidwest’lijk van Moskou. De keizer,
zijn hondstrouwe Heeckeren, prille patrouille in de val
van Kozakken die in hun buit niet geloven,
per abuis Kutuzov overtuigen van het bestaan
ener Plus Grande Armée  -
                                             met historisch gevolg
tot diep in de Achterhoek, waar Petit-Iaroslas
als vreedzame boerenhofstee verrijst aan de
Zelhemseweg benoorden Jena: de oogst
van de jacht op Bonaparte, gezaaid par hasard.


Pieter Bas Kempe
Enghuizer dialogen VII



Pieter Bas Kempe | Landgoed Enghuizen | 10 april 2016 | Meppelerdiep 

donderdag 7 april 2016

Dichtersbankje | Anne Vegter

Foto: © Peter Bevers | Portaal kanaal Terneuzen 


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van BeversAnne Vegter>

DE OVERKANT
Het begon met grote ontploffingen bij bezinestations in het hele land.
Er werd aan een gecoördineerde actie gedacht.
De grenzen in het noorden, oosten en zuiden zijn gesloten.
Alle verbindingswegen in het midden van het land zijn gebarricadeerd.
In Utrecht brak een grote brand uit.
Een gat met een doorsnede van duizend meter in het hart van de stad geslagen.
De wind stak woedend op, van de aarde recht naar boven.
Gevels breken, de daken reiken scheef over de straten.
Kolommen stof tollen rond tussen de huizen.
Iedereen wordt het zicht benomen.


Lees en luister hier verder>