donderdag 3 september 2015

Dichtersbankje | Dichter bij de Graafschap

Foto: © Hans Mellendijk | Buitenplaats De Wildenborch | Vorden

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichters en gedichten) voorraad Mellendijk: Dichter bij  de Graafschap>maandag 31 augustus 2015

Dichtersbankje | A.C.W. Staring

Foto: © Hans Mellendijk | Buitenplaats De Wildenborch | Vorden

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Anthony Christiaan Winand Staring>

Herdenking

Wij schuilden onder dropplend loover,
     Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
     En speelde om 't zilvren gras;
  Een koeltjen blies, met geur belaân,
  Het leven door de wilgenblaân.

't Werd stiller; 't groen liet af van droppen;
    Geen vogel zwierf meer om;
De daauw trok langs de heuveltoppen,
    Waar achter 't westen glom;
  Daar zong de Mei zijn avendlied!
  Wij hoorden 't, en spraken niet.

Ik zag haar aan, en diep bewogen,
    Smolt ziel met ziel in een.
O tooverblik dier minlijke oogen,
    Wier flonkring op mij scheen!
  O zoet gelispel van dien mond,
  Wiens adem de eerste kust verslond!

Ons dekte vreedzaam wilgenloover;
    De scheemring was voorbij;
Het duister toog de velden over;
    En dralend rezen wij.
  Leef lang in blij herdenken voor,
  Gewijde stond! geheiligd oord!


maandag 27 juli 2015

Dichtersbankje | John Lennon & Paul McCartney

Foto: © Hans Mellendijk | Theaterweide Zwarte Cross | Lichtenvoorde 

Uw bankjeszetter deed het na de hittegolf begin deze maand al rustiger aan. Vanaf vandaag heeft ie echt vakantie. Hij is toe aan z'n jaarlijkse broodnodige rust. Over vier weken, eind augustus zal hij zijn taken weer oppakken. Goedgaon, tot dan!

The Beatles | Abbey Road 

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en lied) voorraad Mellendijk: Lennon & Mc Cartney

She came in through the bathroom window

She came in through the bathroom window
Protected by a silver spoon
But now she sucks her thumb and wanders
By the banks of her own lagoon


Didn't anybody tell her?
Didn't anybody see?
Sunday's on the phone to Monday
Tuesday's on the phone to me


She said she'd always been a dancer
She worked at 15 clubs a day
And though she thought I knew the answer
Well I knew what I could not say
And so I quit the police department
And got myself a steady job
And though she tried her best to help me
She could steal but she could not rob

Didn't anybody tell her?
Didn't anybody see?
Sunday's on the phone to Monday
Tuesday's on the phone to me

Oh yeah

Songwriters
LENNON, JOHN WINSTON / MCCARTNEY, PAUL JAMES

Published by
Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC


Joe Cocker | The Mad Dog & Englismen Tour 1971 | Leon Russell
zaterdag 18 juli 2015

Dichtersbankje | Bert Scheuter (3)

Foto: © Hans Mellendijk | Oer(dichters)bankje | Nibbelinkbos | Sinderen 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkBert Scheuter>

Ontwerp: © Bert Scheuter

Drie nieuwe gedichten>

3.dinsdag 14 juli 2015

Dichtersbankje | Bert Scheuter (2)

Foto: © Hans Mellendijk | Oer(dichters)bankje | Nibbelinkbos | Sinderen 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkBert Scheuter>

Ontwerp: © Bert Scheuter

Drie nieuwe gedichten>

2.vrijdag 10 juli 2015

Dichtersbankje | Bert Scheuter (1)

Foto: © Hans Mellendijk | Oer(dichters)bankje | Nibbelinkbos | Sinderen 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Bert Scheuter>

Ontwerp: © Bert Scheuter

Drie nieuwe gedichten>

1.
dinsdag 7 juli 2015

Dichtersbankje | Tom Lanoye

Foto: © Bert Bevers | MAS | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Tom Lanoye>

zaterdag 4 juli 2015

Dichtersbankje | Nicolaas Beets

Foto: © Peter Bevers | Het Loo | Apeldoorn

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Nicolaas Beets>


1 December 1890 Op het Loo>

woensdag 1 juli 2015

Dichtersbankje | Martinus Nijhoff

Foto: © Bert Bevers | Brugstraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Martinus Nijhoff>

DE MOEDER DE VROUW

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd-
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam 
langzaamaan stroom af door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o dat daar mijn moeder voer.
Prijs God zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

© Martinus Nijhoff

zondag 28 juni 2015

Dichtersbankje | Hans Mellendijk

Foto: © Peter Bevers | Fluisterbank | Westergasfabriek | Amsterdam

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hans Mellendijk>

Fluusterdingen | Loofgangen | Groningen

Fluusterdingen


’n Zucht tussen de boomkozienen.

'n Stoet gedempte fluusteringen,
Ónafwendbaor.

’n Vlucht schoolherinneringen,
Pas op, i’j daor!

'n School opgeviste dingen,
Ónbedaorbaor.

'n Zwarm vluchtige vraogen,
Jao èh nea maor, …

'n Dróm vraogteikens te raoden,
Ónafzienbaor.

’n Ri’j dansbaore stemmen, mien kind,
Lispelt fluusterzingend in de wind.

Óngenaakbaor,
Siesterend en huppelklaor,
Ónnaovolgbaor.

’n Trop stoeten vól met rozienen.

Hans Mellendijk

woensdag 24 juni 2015

Dichtersbankje | Henk Krosenbrink

Foto: © Hans Mellendijk | Landgoed Kemnade | Wijnbergen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Henk Krosenbrink>

Harfst


Laot mi’j nog ene maol
den warmen wien
van owwe jonkheid drinken
en gao dan hen.
Ik zal dan zitten
bi’j ’t läöge glas
en zeen hoo olde beume
zich ontbladert.
Ne spinnekop mek dräö  mi’j
tussen hand en glas
waoran de träöne dauw
straks wadert.
Vaor mi’j nog eenmaol zat
van owwen wien
en gao.
Maor kiek neet umme
hoo ik stao
en nevel um mien heufd
zich wasemt.


Weer september | Beltman-podium | Ulft | AST 4-8-2013

maandag 22 juni 2015

Dichtersbankje | Barthold Hendrik Lulofs

Foto: © Peter Bevers | Parc Columbus | Huelva | Spanje

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Barthold Hendrik Lulofs>

Columbus, bij het eerste gezicht van Amerika

Zijt, zijt gegroet, ô zaalge velden,
Door 't jeugdig morgenlicht bestraald!
Gij bossen, bergen, beken, beemden,
Waar langs mijn blik, als dronken, dwaalt!
ô Groot, ô nameloos verrukken,
Dat in mijne aadren bruist en gloeit!
O, 't zal mij eindlijk dan gelukken,
'k Zal eindlijk dan de bodem drukken,
Die heel mijn ziel en zinnen boeit!

Heb dank, heb dank, ô eeuwig Wezen,
Wiens oog het gans Heelal doorziet!
Dan ach! mijn tong moog klanken staamlen,
Naar waarde danken kan ze U niet.
Gij, die in mijne borst dat smachten
Naar 't verre strand ontvlammen deed,
Gij gaf mij moed, geduld en krachten,
Der dwaze schimptaal te verachten,
Hoezeer hun spot mij 't hart doorsneed.

Naar 't Westen, Westen heengestevend!
(Dus klonk uw stem in mijn gevoel)
Naar 't Westen, Westen volgehouden;
Daar ligt het groots, het heerlijk doel!
Houd moed, hoe lang ook niets dan baren
En lucht u blauwen voor 't gezicht,
Wat waterplas ge ook mocht bevaren,
En ge echter steeds met vruchtloos staren
De blik naar 't Westen houdt gericht.

Ik hield die moed, - U, U zij de ere! -
Hoe vaak op nieuw het zonlicht scheen,
Sinds 't machtig Spanje aan Palos stranden
In 't wijkend vergezicht verdween;
Hoe afgemat mijn blik ook dwaalde
Aan 't eind der wester hemeltrans;
Maar ach! 't zij Hesper vriendlijk straalde,
't Zij 't morgenrood in 't Oosten praalde,
Slechts golven blonken in hun glans.

Doch toen het dondrend oproerkraaien
Der scheepsliên mij in de oren klonk,
Als hun, bij 't vruchtloos voorwaarts streven,
Geen enkle straal van hoop meer blonk;
Toen rampen zich op rampen tastten,
Toen 't schimpend rot zich in mijn schand',
In mijn verguizing zou vergasten,
Toen, toen klonk uit de top der masten
De vreugdekreet: ‘het land! het land!’

ô Gij, uw groenend hoofd verheffend
Uit zilvren baren, heerlijk land!
Ras zullen Genuas banieren
In 't koeltje wappren van uw strand!
Maar neen! - in mijner Vadren streken
Werd ik met hoon en spot belaan;
Toen 'k daar van wisse hoop dorst spreken,
Daar hulp en bijstand af wou smeken,
Zag elk mij als een' dromer aan.

En ginds, waar Lisbons Koningswallen
Zich spieglen in de trotse vloed,
Die door het goud van zijne zanden
Zijn spattend zilver bruisen doet;
Daar..... 'k mocht er 's Vorsten zetel nadren,
Men hoorde mij doorslepen uit,
Doch zond - ô schelmstuk van verradren!
Nog kookt mij 't ziedend bloed in de aadren -
Een' lafaard naar de verre buit.

Moog Spanje dan de vruchten oogsten,
Door 't wester aardrijk voortgebracht,
Door Genuas en Lisbons heersers,
Als hersenschimmen, dwaas belacht!
Moog dan Castielje lauwren plukken!
Komt, broeders, riemen in het zout!
O! 'k smacht naar 't bovenaards verrukken,
Die grond, die heilge grond te drukken,
Die thans Euroop door mij aanschouwt.

Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1813
schrijver

vrijdag 19 juni 2015

Dichtersbankje | Wim van Til

Foto: © Bert Bevers | Crematorium Chrysant Wilrijk 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) vorraad Mannen van Bevers: Wim van Til>


tien over roodleeg is het laken tot de schrijver deelt, spat
inkt van wit naar wit, zeemeeuw ben je, merel


met de kers en leeuwerik – ochtendzang
bindt bed, paart pen aan water 


wim van til (sirenengang sirenenzang)

dinsdag 16 juni 2015

Dichtersbankje | Louis Radstaak

Foto: © Louis Radstaak | Exel 


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): voorraad Radstaak: Louis Radstaak


Dichtersbankje

het bankje dat wij hier zien is
van de boerenhand die bouwt.

wij bekijken een dik zitvlak
met eruit stekende boutkoppen
die zeer doen bij het pauzeren.

het tafeltje is bevestigd met een 
groene steun, eveneens vastgebout
door middel van een ringsleutel M14.

onder het zitvlak liggen twee 'ophogers'
gemaakt van nieuwe dennen, hier zijn zij
met schuine kanten aan de kop, op dat men 
zich geen pijn doet aan een scherpe rand.

het uitzicht is twijfelachtig:
vóór kijkt men uit over een saai grasland
achter groeit het dichter met een maïsveld.


het is alleen geschikt voor dichters.


© Louis Radstaak

zaterdag 13 juni 2015

Dichtersbankje | Maram al Masri


Foto: © Peter Bevers | Alhambra | Granada | Spanje 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Maram al Masri>

Maram al Masri:
Hoe kan een gedicht
je stenen vatten in woorden
je kleuren beschrijven met letters
en je stilte meten met punten en komma’s?
….
Hoeveel bloed is opgedroogd op je grond?
Hoeveel tranen zijn er uit opgeschoten als bloemen?
Hoeveel sinaasbomen prezen je schoonheid?
Hoeveel moewashasa’s zongen je glorie?
Hoeveel wingerds,
Hoeveel blaren,
Hoeveel kussen?
Het Alhambra slaapt nooit
haar ogen staren wijd open
naar de wind en de maan.
Zij praat met de hemel, speelt met de sterren,
vraagt de Slaap die haar verlaat;
Keer terug…

woensdag 10 juni 2015

Dichtersbankje | Coos Neetebeem

Foto: © Hans Mellendijk | Landgoed Hackfort | VordenUit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Coos Neetebeem>

Sikkels blinken

Sikkels blinken
Ruisend valt het graan
Als je iemand weg ziet hinken
Heeft hij `t fout gedaanzondag 7 juni 2015

Dichtersbankje | Hans Mellendijk

Foto:  © Peter Bevers | Jerez de la Frontera | kathedraal | Andalusië


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hans Mellendijk>


SPAGHETTIWESTERN


Bedachtzaam van onder vilten cowboyhoed aan rietje lurkend
in zijn mond verdwijnend zie ik uit een grijze andere blikken trommel
zijn pasta gehusseld. Rood en glad. De dikke slierten slurpend.
Paardenhoofdenkarkassen gevuld met vette paling en zeewierrommel.

Of was het, het paardenhoofd in maffiasnest gesmeten?
Dan rent hij weg naar kraan en drinkt dringend een slok water.
Het normen- en waardenhoofd iets gemist, iets niet geweten?

Mijn oogappel uit gezichtsveld speelt weer verder.
Pief, paf, poef! Pak die boef! Pak die boef! Pief, paf, poef!
Stuurt zijn held prairie over, over het beeldscherm.

Wat was er? Je verslikt? Was je bijna gestikt?

Maal een schuldig landschap, het slachtveld
van gehakt en rode tomaten.

Spaghettiwestern op de Wii.

Hans Mellendijk