dinsdag 18 september 2018

Dichtersbankjes | Méland Langevelde

Foto: © Peter Bevers | Kerkberg | Thorn 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Meland Langeveld⇲
Bokkenrijdster

De nacht borrelt naar
boven, en schuiert tegen
me aan, dan zie ik je dolen
als een bokkenrijdster
door de nacht

schraal is de wind
die wappert door je haren,
ontluisterend licht
rekt zich over je uit

vraag me niet waarheen
je moet rijden, het is de
wind die je zal leiden
naar het punt waar de dag
uit de nacht omhoogrijst

kijk niet weg in stilte, maar
sus me met zachte stem
wikkel me in je donzen deken
wrijf me warm in je herinnering

roep me één laatste maal
dan werp ik me naast je

in de dag die zich verlaat.
Méland Langevelde  | Dwars door de buurt | 2016

donderdag 13 september 2018

Dichtersbankje | Toon Tellegen

Foto: © Peter Bevers | Markt | Brielle

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Toon Tellegen ⇲

De vrede

Kijk, daar gaat de vrede.
Iedereen springt op.
Waar? Daar! In die blauwe jas!
Ze drukken hun neus tegen het raam,
leunen op elkaars schouders.
Hij is heel klein.
Ze hebben hem nog nooit gezien.
Ze roepen: vrede! vrede!
Hij hoort hen niet,
verdwijnt uit hun gezicht.

Ze voelen hun hart bonzen
en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet
en aarzelen.
Moeten ze elkaar doodslaan of moeten ze elkaar kussen?
Wat moeten ze doen?
Jij mag het zeggen, fluisteren ze.
Nee, jij.
Nee, jij!
Jij!!


Toon Tellegen | Gedichten 1977-1999

maandag 10 september 2018

Dichtersbankje | Sebastiaan Roes

Foto: © Hans Mellendijk | Ludgerhof | Lichtenvoorde


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkSebastiaan Roes>


Bernlef

Hoovake, Liudger, 
mo’k ’t ow nog zeggen: 
Ec gelobo in Got, 
end in Christ, Godes Suno, 
end in Halogan Gast?
Houw de rest dan desnoods 
de köppe van de rumpe, 
want ’t kump zoas ’t kump – 
doo ’t snel, hol ’t kort.
Maor mi-j, blinden dichter 
van verloorne geschichten, 
da’k ’t heufd neet verleze: 
maak mí-j nog neet vot!

© Sebastiaan Roes
uit: ‘Arfgood’, Uitgeverij Fagus 2009

dinsdag 4 september 2018

Dichtersbankjes | Dichtersbent

Foto: © Wim van Til | in Exogora (Zakynthos).


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en dichterscollectief) voorraad Wim van Til: Dichtersbent Oss>

donderdag 30 augustus 2018

Dichtersbankje | A.C.W. Staring

Foto: © Hans Mellendijk | Almen | Dorpstraat | Kerk 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: A.C.W. Staring⇲DE HOOFDIGE BOER

(Een Zutphense vertelling)


Elk weet, waar 't Almens kerkje staat,
En kent de laan, die derwaart gaat.
Een duiker perst daar, onder 't spoor,
Zijn schuim tot in de Berkel door;
Al golft rondom de wintervloed,
Men komt ter preek met drogen voet.

Eens was het anders hier ter stee,
Wanneer een voord den weg doorsnee,
En 't brugje, naast die voord geleid,
Den smaad droeg van zijn nieuwigheid.
Ik vond een boek, dat meldt daarvan,
Wat volgen moet, zo 't rijmen kan.

De voord, dan min dan meerder diep,
Naar sloot en scheigrep stond of liep,
Was Almens ganse tempelschaar _
Vooral de Meisjes! tot bezwaar:
Met schade aan dure feestkledij
Kwam menig aardig kind niet vrij;
Men raakte in zweet op 't lange pad;
Men vatte koude in 't modderbad;
En de ijver om ter kerk te gaan
Bracht buikpijn en geen stichting aan.

Kortom die voord was elks verdriet
In Almens needrig dorpsgebied;
Van toen de Meid per bezemstok,
Den schoorsteen uit daar overtrok,
Tot, na verloop van eeuw en dag,
De Toverkunst begraven lag;
Wanneer een kerkendienaar kwam,
Die 't oud gebrek ter harte nam,
En, op een morgen, na 't sermoen,
Zijn woord aldus begon te doen:

"Mijn Vrienden, in mijn prille tijd,
Ten herder van dit oord gewijd,
Zwom ik, met onbezweken trouw,
Mijn kudde voor, naar 't kerkgebouw.
Ook heden nog, hoe grijs van kin,
Schoot ik getroost den slibkuil in;
Maar 't wil niet meer, en blijft het dus,
Zo heet ik ras emeritus.
Met drogen hoest en jicht bezocht,
Verlaat mij kracht en ademtocht.
Nog tweemaal als van daag doorweekt,
Eilaas, dan heb ik uitgepreekt!

Een Brug, op 't smalste, naast de voord,
Uit planken van 't geringste soort,
Ziet daar mijn wens! Vergeet toch niet,
Wat ge in dien poel al schoenen liet!
Denkt aan uw kostlijk zondagsgoed,
Bedorven door dien moddervloed!
Licht vindt gij, eer het werk verjaart,
Uw uitschot dubbel ingespaard;
En ik behoef dan baai noch drop,
En luik weer als een arend op!"

Hier zweeg de Man. Zijn aanspraak had
De luidjes bij hun zwak gevat.
Het stuk kwam ernstig op 't tapijt;
En wat men hoorde wijd en zijd,
Was, viermaal dertig dagen lank,
Slechts palen, balken, rib en plank;
En, driemaal dertig andermaal,
Slechts planken, ribben, balk en paal!
Ja, 't scheen, zover de Berkel vloeit,
Zou' ieder boord met hout beschoeid;
Of dat een reuzenzoldering
De ganse stroom verdekken ging.
Doch, met aprilmaands lesten dag,
Moest blind zijn, die de brug niet zag!
Nog blinder, die met juli kwam,
En niets van 't groen portaal vernam,
Ter dankbetonende offerand,
Door 't Maagdengild daarop geplant!

't Had reden! want, hoe kerks men was,
De vlierpot bleef nu in de kas;
Kalmink noch sergie liep gevaar;
En schoenloos werd geen wandelaar.

Zo groeide een wijsgegeven raad
Ten milde oogst van zegenzaad!

En toch, dat werk, met roem bedekt,
Had Scholte Stugginks gal gewekt!
Daar kwam hij! Zonder ba of boe;
Gelaarsd, tot aan de heupen toe;
Een knubbelstok in iedre hand
Kwam onze Paai, en stak van land,
Zo vaak de preekklok werd gehoord,
De brug bezijden, in de voord!
Het vroegre kerkvolk, droog daarnaast,
Was van dit vreemd bedrijf verbaasd,
En 't vragen keek uit elk gezicht;
Doch ieder hield zich wijslijk dicht:
De troep kwam later op het pad,
Waar Scholte Stuggink praat voor had:
Zijn makkers, uit den gulden tijd,
Dien vlieger, tol en bal verblijdt.
't Waarom en 't hoe bleef dus gespaard,
Tot Wolter, naar den eis bejaard,
Door gunstig toeval, juist van pas
Getuige van 't spektakel was.

"In Goôs naam, zeg ons, Scholtebuur,"
Hief Wolter aan, "wat raarder kuur!
Hoe plompt gij ons zo dol voorbij?
Geloof, de brug draagt u en mij!"

"Ja," klonk het uit de modderzee,
"De Scholtebuur en gij zijn twee!
Gelooft hij niet wat gij gelooft:
Zo menig mens, zo menig hoofd.

Zie daar! al werd uw brug van steen,
Toch zal ze Stuggink nooit betreen!
Wie ere geeft krijgt eer weerom:
Onze ouders waren ook niet dom!
Een brug valt licht in een te slaan;
Onze ouders hebben 't nooit gedaan;
Zij gingen, waar nu Stuggink gaat,
Eeuw in eeuw uit, de modderstraat.
Al weten wij de reden niet,
't Is vast op goeden grond geschied;
En hebt gij hier een brug gemaakt,
Zo hebt ge uw' ouders eer geraakt!
Laat dit genoeg zijn, Wolterbuur;
De klok houdt op; 't is negen uur.
Bouwt GIJ een BRUG om droog te gaan?
IK kom er ook, met LAARZEN aan!"


A.C.W. Staring | Gedichten |
N.V. Uitg. Mij Elsevier | Amsterdam | 1940maandag 16 juli 2018

Inzwischen Bankerldorf

Foto: © Peter Bevers | Hannover | Innenstadt

Banken zijn er in allerlei soorten en maten. 

De trouwe Dichtersbankjesvolgers weten dat als geen ander. En wat dacht u van deze vondst hier> op internet door mijn bankjescompaan Bert Bevers? De Bankjeszetter Hans Mellendijk is er even uit. Hij gaat wat uitrusten van het zware sjouwwerk. En zal zich na een verkwikkende vakantie weer melden. 

vrijdag 6 juli 2018

Dichtersbankje | Harrie Jekkers

Foto: © Peter Bevers | Gendarmenmarkt | Berlijn 

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en vers) voorraad Mannen van Bevers: Harrie Jekkers>
zondag 1 juli 2018

donderdag 28 juni 2018

zondag 24 juni 2018

Dichtersbankje | Louis Radstaak

Foto: © Hans Mellendijk | Vriezenveenseweg | Vroomshoop

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Louis RadstaakCafé Radstaak

ver weg in Vroomshoop, jaren vijftig
flashback weerspiegeld in het Zwolse Kanaal
staat het eenvoudige gebouw met fietsenrek
en volledige vergunning voor het lokaal

een van de ramen is een parallelogram
de zwaartekracht trok muren en kozijnen scheef
hier stond Frits Imberg geleund tegen zijn rijwiel
ik kan het niet laten: "God hebbe zijn ziel..."

alles aan het café lijkt krom te zijn
gezien vanaf de ophaalbrug op deze foto
alleen de daken wijken samen in een rechte lijn
naar het oosten richting grens en Sibculo

een foto van de zijkant toont een gammele plee
met in opdruk de tekst: Scheepsjagers WC
de mannen die hier uit kwamen rusten
van het trekken van zware vrachten
konden zich hier bedrinken en ontlasten

als ik inzoom via Google kan ik zien
dat het café van de aarde is verdwenen
op de plek van voorheen Café Radstaak
is slechts een lege parkeerplaats voor het volk
dat wil shoppen in Vroomshoop, jaren tien.

Louis Radstaakdonderdag 21 juni 2018

Dichtersbankje Lammert Wiersma

Foto: © Hans Mellendijk | Reeweg |  Schiermonnikoog

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Lammert Wiersma>

maandag 18 juni 2018

Dichtersbankje | Armando

Foto: © Hans Mellendijk | Bunker Wasserman | Schiermonnikoog

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Armando>

Haat

Is de haat vergeten?
Als sneeuw voor de hevige regen?

Vraag de haat wanneer hij kwam,
hoe de haat ontstaan is,
aan welke grens de haat geduldig wachtte
om ongestoord naar binnen te komen.

Vraag de haat hoe lang hij duurt,
hoe breedsprakig hij wil zijn,
op welke hoogte haatgevoelens
kunnen leven.

O haat, doornige haat.


Armando
uit: Ze kwamen', 2011.

vrijdag 15 juni 2018

Dichtersbankje | Adriaan van IJperen

Foto: © Hans Mellendijk | Willemshof | Schiermonnikoog 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkAdriaan van IJperen>

Schiere monnik
Grijze man, je blik in brons gestold,
wat zag je oog toen het op deze zandplaat viel?
Om God te dienen, mocht je koeien hoeden
Je nam ze te grazen mee naar (Sc)hier
Je harde handen, vol met blaren,
zaaiden geloof en koren op het land

Het oog zoals jij dat kende, is niet meer
Langzaam kroop het naar het oosten
tot ver voorbij jouw jongste dag
Nu houden je bitter en je bier
de herinnering aan jouw werken levend
Je blik is voor altijd op Van der Werff gericht.

dinsdag 12 juni 2018

Dichtersbankje | Koen Fillet

Foto: © Bert Bevers | Pop up-galerie | The Wall | Rolwagenstraat 90 | Antwerpen


Uit de collectie Mellendijk (keuze beeldgedicht en beelddichter/schilder) voorraad Koen Fillet>


zaterdag 9 juni 2018

Dichtersbankje | Adriaan Deurloo

Vredenhof | Schiermonnikoog

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkAdriaan Deurloo>

VREDENHOF

Het hart van het eiland een tuin van stilte.
Enkel het suizen van wind in de bomen.
Dennen en esdoorns. Hier om de ongewilde
rustplaats van hun leven en dromen,
hun verzinken en vallen, hun eindeloos einde,
een arm van ontferming -- toch heiligenschrijnen?


                                 Schiermonnikoog/Amsterdam30 juni – 23 juli 2015


woensdag 6 juni 2018

Dichtersbankje | Stan Haag

Foto: © Albert Hagenaars | Soerabaja

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en vers) voorraad Hagenaars: Stan Haag>

Soerabaja, Soerabaja
mijn gedachten zijn altijd bij jou

Waarom moest ik jou verlaten
eenzaam sta ik voor mijn raam
grauw is de lucht
en als ik zucht
vormen mijn lippen jouw naam

Soerabaja, Soerabaja
Met je zee en je hemel zo blauw
Soerabaja, Soerabaja
mijn gedachten zijn altijd bij jou

Ik zal jou nooit meer vergeten
ik droom van jou elke nacht
dan hoor ik weer
net als weleer
Gamelang klanken heel zacht

Soerabaja, Soerabaja
met je zee en je hemel zo blauw
Soerabaja, Soerabaja
mijn gedachten zijn altijd bij jouAnneke Grönloh | 1963

vrijdag 1 juni 2018

Dichtersbankje | Paul Soete

Foto: © Herman van den Boom | Oostende 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad van den Boom: Paul Soete>


Zinkgaten in zee | Paul Soete

woensdag 2 mei 2018

Dichtersbankje | Herman Gorter (herbezocht)

Foto: © Bert Bevers | Meistraat | Antwerpen

Uw bankjeszetter is een weekje of wat druk met van alles en nog wat. Daarom wordt dit bankje van 31 mei 2014 herbezeten. 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Herman Gorter>  


zondag 29 april 2018

Dichtersbankje | Albert Hagenaars

Foto en pijl: © Bert Bevers | Beursplein BoZ  |"IER LEG TOCH ONS ART"
(bij de pijl het huis van de dichter Albert Hagenaars)


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Albert Hagenaars

HART EN ZIEL

“In den beginne was het woord.”
Het kwam heen en vermenigvuldigde zich.
Ze volgden eigen drang. Kenbaar als gave
drongen ze door tot binnen de kring.

Daar dreven ze ons naar namen
voor macht, fluisterend, schreeuwend,
ten bate van goden en wetenschap,
van kunst, liefde en oorlog.

We benoemden geboden en formules,
toon en kleur, lust en volledige wraak.
Geen spraak bleef zonder dwang, geen
antwoord zonder vraag naar belang.

We redeneerden ons wezenloos, ontvielen
elkaar, aanvaardden de oudere waarde:
het verloren verbond van wat woedt
in het bloed en wat tijdloos verinnigt.


Albert Hagenaars, 
bij 75e verjaardag Jan Wessendorp | maart 2015>

dinsdag 24 april 2018

Dichtersbankje | Co Woudsma

Foto: © Bert Bevers | Grote Steenweg | Berchem

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Co Woudsma>

Thuis 

Het huis is ons vreemd na de kortste vakantie,
veel vreemder dan verre hotels of paleizen.
Het glansloze vloerzeil negeert onze voetstap,
een stapel van krantenpapier ligt op tafel.
De zeep is verdroogd en gebarsten, en went maar
met weerzin aan onze voorzichtige handen.
De kamers, de trappen vergaten volkomen
ons dagelijks leven, dat nu weer bezit neemt
van stoelen en banken. Steeds sterker verstoren
wij gasten het rustige leven der dingen:
de klok, die haar tijd had gevonden, moet doorgaan
en draaien, weer stroomt het geduldige water
door buizen, zojuist nog verzadigd van stilte.
Wij zetten de eigen TV aan en kijken,
en houden ons aarzelend voor dat wij thuis zijn. Co Woudsma (1960)


Uit: Viewmaster, De Bezige Bij, Amsterdam 1997 

zondag 22 april 2018

Dichtersbankje | Maarten Inghels

Foto: © Bert Bevers | Kaasrui | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Maarten Inghels>

donderdag 19 april 2018

Dichtersbankjes | Hans Mellendijk

Foto: © Bert Bevers | Lange Koepoortstraat | Antwerpen


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hans Mellendijk>Astronaut A4

Over de melkweg de dames drentelen
hun dagelijkse gang. Sjoksend door de
kantoortuin richting melkrobot
Astronaut A4.

Het plastic werkt, ligboxstal hoort de zon
kraken. Energie stroomt door de aderen
van de stal naar de Astronaut.
Herkauwend op een

bioboxbed van organische stof uit
mest. Ontlast de gewrichten. Goed
voor rust in de melkhuishouding,
per dag 2x.

De Astronaut laat de koeien gewillig
haar eigen dagbesteding. En de boer
hij ploegde voort in big data
klokslagmaals 12.

En het toezicht her en der deelbeeldschermen
i-Phone, i-Pad, de computerschermen in
Big Brother optima forma.
Mac Book Pro 8 GB.

Maïs, bierbostel, soja-afval, gemengd in
denktanks, silo’s vol. De melkveefosfaat-
referentie in evenwicht
100 stuks melkvee.

De boer droomt zich de zachtste handen van zijn
vrouw. Boerin verplaatst uierzalf naar haar
boudoir. Dankt robotisering
Astronaut A4.

Ten oosten gaat zon op, ten westen onder.
Op een Chinees telraam telt de boer zijn kloten.
Melkplassen, de kaasrivieren
Gouda 48+.

Parijs ligt achter de boterbergen van Europa,
de grond controle naar majeure stront
het laboratorium voor
mensheid 4.1.

De koe maalt de waarheid tussen uitersten.


gepubliceerd in Poëziepuntgl - jaargang 15 - nummer 3 - maart 2006


zaterdag 14 april 2018

Dichtersbankje | William Carlos Williams

Foto: © Bert Bevers | Steenbergsestraat | Bergen op Zoom


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter, gedicht en vertaling) voorraad Mannen van Bevers: William Carlos Williams>
The Red Wheelbarrow
so much depends
upon
a red wheel
barrow
glazed with rain
water
beside the white
chickens
In de vertaling van Beurskens:
De Rode Kruiwagen
er hangt zoveel af
van
een rode krui-
wagen
glanzend van regen-
water
naast de witte
kippen

dinsdag 10 april 2018

Dichtersbankje | Louis Radstaak

Foto: © Hans Mellendijk | Oud Vordenseweg  | Klein Dochteren

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Louis Radstaak>


©Hans Mellendijk 01-04-2018 | Louis Radstaak | Poëzie van het suizen


Poëzie van het Suizen

Möve ging ten onder in de
Duitse eenheidsworst sinds 1990
toen zij al bestond aan het eind van 
de 19e eeuw als oorsprong van de fiets.

Maar iemand kocht het merk en 
ging aan de slag met Cyfly, een
trapas fantasie van een gerimpeld,
publiciteitsschuw genie, dat hem 
meezoog in de bouw van een prototype.

dat type behelst een stangenstelsel
dat een normale trapkracht tot 33 %
vergroot langs een ovaalvormig kettingrad.

daarmee bereik je een 'poëzie van het suizen'
de fietsbeweging die zo heet volgens 'Der Spiegel'.

na drie jaar en anderhalf miljoen euro onkosten
is het type klaar en weegt slechts 2 kilo 
meer dan een vergelijkbare trapas
en kost drieduizend euro voor een
Franklin Pure, een normale fiets.

het lijkt me geweldig, excentrisch trappen
voor een tamelijk excentrische prijs.

Louis Radstaakdonderdag 5 april 2018

Dichtersbankje | Robert Lowell

Foto: © Peter Bevers | Pier 39 | San Francisco

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Robert Lowell>

donderdag 29 maart 2018

Dichtersbankje | De Omsmeders

 Foto:© Hans Mellendijk | Kasteellaan | Landgoed Enghuizen | Hummelo

Groei en verval | Enghuizer Dialogen IX


Mateloos 

staat van zijn schikt in ons model

begin en eind van flutklein stukje

tussen jachtvelden met lente bloei en herfst
als opmaat van en naar het eeuwige

 |
 Henk Beunk Teloorgang

Water rilt van rit. Aan de randen ervan
sterrenschot. Handen betasten bomen
met in hun basten letters om harten
gesneden. Bevraag de hemel later maar.


Bert BeversGroei en verval

Groei is ontwikkeling van cellen, en complexiteit
van celstrekking, -deling en -differentiatie.
Verval; verminderen en afnemen van kracht en kwaliteit.
De som der massa van nieuwe deeltjes is dan altijd, degradatie.

            Anna WiersmaVII

ik verander, elke zeven jaar
ben ik een ander, ben ik dichter
bij de aard van mijn bestaan, ik blijf
groeien door voortdurend te vergaan

Helma SnelooperTabula rasa

We vieren de geboorte en springen
naar een zomers hoogtepunt en zingen
daarna met knikkende knieën dat
het sneeuwen mag naar onbeschreven blad.

Hans Mellendijk


Krengtor

het elegant bewegende ree groeide op, maar
stierf in de houtwal en stonk verschrikkelijk
zijn skelet werd blinkend schoon gekloven door
de kever Nicrophorus vespilloides, ofwel de doodgraver.
        
Louis Radstaak

  


 Kringloop


Hier ligt het beloofde groene land, het jonge gras
een bloem in knop of volle bloei die ogen streelt
en al aanwezig was in stoppelveld waar kraaien
pikten in smalle voren vruchtbare zwarte grond.

Margót Veldhuizen


  

het avondt: de vlammen doven, een laatste oogopslag van het bos
roeken vallen kakafonisch in de donkere kruinen
ik wacht de nieuwe dag; zijn oog lacht in de morgen
zijn kleed is groen en geel, zijn gouden ranken hangen los

Herman Pelgrom

Intieme kiem, verborgen in baarmoeder aarde.
Oersprong, oorsprong, eisprong in het diepe.
Groeilust gewekt, vreugde gekust, zorgen gebaard.
Ontstaan en vergaan op wondere gronden.

Ankh Gussinklo


De Parkman en de Dood

Van middag vloog de zakdoek nog kriskras
die nu als buut genageld aan mijn gras
gelegen is: een vrijplaats om te spelen
klinkt in tot een versteende plek alras.

Pieter Bas KempeZaaier

De droom ontkleedt zich tot naakte waarheid.
Haar kale takken omarmen mij.
Niet over de dood fluistert zij.
Ze zingt over zaad dat sterft tot leven.

Jan Opdam