zondag 29 april 2018

Dichtersbankje | Albert Hagenaars

Foto en pijl: © Bert Bevers | Beursplein BoZ  |"IER LEG TOCH ONS ART"
(bij de pijl het huis van de dichter Albert Hagenaars)


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Albert Hagenaars

HART EN ZIEL

“In den beginne was het woord.”
Het kwam heen en vermenigvuldigde zich.
Ze volgden eigen drang. Kenbaar als gave
drongen ze door tot binnen de kring.

Daar dreven ze ons naar namen
voor macht, fluisterend, schreeuwend,
ten bate van goden en wetenschap,
van kunst, liefde en oorlog.

We benoemden geboden en formules,
toon en kleur, lust en volledige wraak.
Geen spraak bleef zonder dwang, geen
antwoord zonder vraag naar belang.

We redeneerden ons wezenloos, ontvielen
elkaar, aanvaardden de oudere waarde:
het verloren verbond van wat woedt
in het bloed en wat tijdloos verinnigt.


Albert Hagenaars, 
bij 75e verjaardag Jan Wessendorp | maart 2015>

dinsdag 24 april 2018

Dichtersbankje | Co Woudsma

Foto: © Bert Bevers | Grote Steenweg | Berchem

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Co Woudsma>

Thuis 

Het huis is ons vreemd na de kortste vakantie,
veel vreemder dan verre hotels of paleizen.
Het glansloze vloerzeil negeert onze voetstap,
een stapel van krantenpapier ligt op tafel.
De zeep is verdroogd en gebarsten, en went maar
met weerzin aan onze voorzichtige handen.
De kamers, de trappen vergaten volkomen
ons dagelijks leven, dat nu weer bezit neemt
van stoelen en banken. Steeds sterker verstoren
wij gasten het rustige leven der dingen:
de klok, die haar tijd had gevonden, moet doorgaan
en draaien, weer stroomt het geduldige water
door buizen, zojuist nog verzadigd van stilte.
Wij zetten de eigen TV aan en kijken,
en houden ons aarzelend voor dat wij thuis zijn. Co Woudsma (1960)


Uit: Viewmaster, De Bezige Bij, Amsterdam 1997 

zondag 22 april 2018

Dichtersbankje | Maarten Inghels

Foto: © Bert Bevers | Kaasrui | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Maarten Inghels>

donderdag 19 april 2018

Dichtersbankjes | Hans Mellendijk

Foto: © Bert Bevers | Lange Koepoortstraat | Antwerpen


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Hans Mellendijk>Astronaut A4

Over de melkweg de dames drentelen
hun dagelijkse gang. Sjoksend door de
kantoortuin richting melkrobot
Astronaut A4.

Het plastic werkt, ligboxstal hoort de zon
kraken. Energie stroomt door de aderen
van de stal naar de Astronaut.
Herkauwend op een

bioboxbed van organische stof uit
mest. Ontlast de gewrichten. Goed
voor rust in de melkhuishouding,
per dag 2x.

De Astronaut laat de koeien gewillig
haar eigen dagbesteding. En de boer
hij ploegde voort in big data
klokslagmaals 12.

En het toezicht her en der deelbeeldschermen
i-Phone, i-Pad, de computerschermen in
Big Brother optima forma.
Mac Book Pro 8 GB.

Maïs, bierbostel, soja-afval, gemengd in
denktanks, silo’s vol. De melkveefosfaat-
referentie in evenwicht
100 stuks melkvee.

De boer droomt zich de zachtste handen van zijn
vrouw. Boerin verplaatst uierzalf naar haar
boudoir. Dankt robotisering
Astronaut A4.

Ten oosten gaat zon op, ten westen onder.
Op een Chinees telraam telt de boer zijn kloten.
Melkplassen, de kaasrivieren
Gouda 48+.

Parijs ligt achter de boterbergen van Europa,
de grond controle naar majeure stront
het laboratorium voor
mensheid 4.1.

De koe maalt de waarheid tussen uitersten.


gepubliceerd in Poëziepuntgl - jaargang 15 - nummer 3 - maart 2006


zaterdag 14 april 2018

Dichtersbankje | William Carlos Williams

Foto: © Bert Bevers | Steenbergsestraat | Bergen op Zoom


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter, gedicht en vertaling) voorraad Mannen van Bevers: William Carlos Williams>
The Red Wheelbarrow
so much depends
upon
a red wheel
barrow
glazed with rain
water
beside the white
chickens
In de vertaling van Beurskens:
De Rode Kruiwagen
er hangt zoveel af
van
een rode krui-
wagen
glanzend van regen-
water
naast de witte
kippen

dinsdag 10 april 2018

Dichtersbankje | Louis Radstaak

Foto: © Hans Mellendijk | Oud Vordenseweg  | Klein Dochteren

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Louis Radstaak>


©Hans Mellendijk 01-04-2018 | Louis Radstaak | Poëzie van het suizen


Poëzie van het Suizen

Möve ging ten onder in de
Duitse eenheidsworst sinds 1990
toen zij al bestond aan het eind van 
de 19e eeuw als oorsprong van de fiets.

Maar iemand kocht het merk en 
ging aan de slag met Cyfly, een
trapas fantasie van een gerimpeld,
publiciteitsschuw genie, dat hem 
meezoog in de bouw van een prototype.

dat type behelst een stangenstelsel
dat een normale trapkracht tot 33 %
vergroot langs een ovaalvormig kettingrad.

daarmee bereik je een 'poëzie van het suizen'
de fietsbeweging die zo heet volgens 'Der Spiegel'.

na drie jaar en anderhalf miljoen euro onkosten
is het type klaar en weegt slechts 2 kilo 
meer dan een vergelijkbare trapas
en kost drieduizend euro voor een
Franklin Pure, een normale fiets.

het lijkt me geweldig, excentrisch trappen
voor een tamelijk excentrische prijs.

Louis Radstaakdonderdag 5 april 2018

Dichtersbankje | Robert Lowell

Foto: © Peter Bevers | Pier 39 | San Francisco

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Robert Lowell>