maandag 29 april 2019

Dichtersbankje | Hagar Peeters

Foto: © Hans Mellendijk | Kasteellaan | Landgoed Enghuizen | Hummelo

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkHagar Peeters⇲

Tegen het verdwalen

Lente. De stilte is krols.
Een lach komt ten val
aan geluk.

Twee vliegen breken
het raam, weten
dat het je de das omdoet

als je voorgoed je lijfs-
behoud aan gene zijde
ervan zoekt

rommelt de lucht
nabij, stommelt
een vrouw
op de trap
geur van lokroep

verlaten vlinders
bijtijds onderkomens
om vogels, naar vlinders
op zoek.

Gevonden ben je allang.
Hoe ben je anders bij mij.

uit: ' Wasdom', 2011.

donderdag 25 april 2019

Dichtersbankje | Erick Kila

Foto: © Hans Mellendijk | Landgoed Enghuizen | Kasteellaan Hummelo 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Erick Kila⇲


Meester van de springende dieren

onder het veld 
waren er kleine vergeten 
dingen 

dakpan, spinsteen, kraal van glas

blinddruk in de grond werd het bewijs:
soldaten, grenspost van een heel
oud rijk 

de zon prikte dan een stukje rood
in los geslagen aarde scherf van kom
met uitgebeeld een vluchtend dier
visioen in klei
de maker was van hier
hij kende bos, moeras, de wolf, het zwijn
maar was verbaasd over het dier dat
hij zelf kon zijn: springend eland
hij liet hem in de sprong en kreeg een naam
meester van de springende dieren 

een verhaal, het is misschien 
niet waar 

© Erick Kila
2014, Bergen op Zoom, ISBN 978-90-76644-72-1 

maandag 22 april 2019

Dichtersbankje | Jan Johann Albinn Mooij

Foto: © Hans Mellendijk | Landgoed Enghuizen | Kasteellaan | Hummelo

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Jan Johannn Albinn Mooij⇲

De watermolen
(Meindert Hobbema)

Twee eenden hebben hun de weg gewezen,
nu komen man en de jongen strompelend aan.
Wie weet hoe ver zij beiden moesten gaan:
het huis, de plek, de mensen zijn geprezen!

En zie het vallend water, dat in 't schuimen
zijn doffe klank verliest en, schittrend, zwijgt.
Boven dat niet te horen ruisen stijgt
een vlucht van vogels in de blauwe ruimte.

De raadren van de tijd zijn stilgezet
onder hun allesziende hoge blik.
Het water staat en valt, en staat weer met
de glans van 't dak voor één vol ogenblik.
Dan wenden wij ons argeloos opzij,
en eeuwen gingen in een wenk voorbij.

J.J.A. Mooij⇲

maandag 15 april 2019

Dichtersbankje | Gerrit Komrij

Foto: © Hans Mellendijk | Landgoed Enghuizen | Ksteellaan | Hummelo

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Gerrit Komrij⇲


Een gedicht
De eerste regel is om te beginnen.
De tweede is de elfde van beneden,
De derde is om wat terrein te winnen.
De vierde moet weer rijmen op de tweede.
De vijfde draait u plotseling een loer.
De zesde heeft het twaalftal gehalveerd.
De zevende schijnt zwaar geouwehoer,
De achtste bloedserieus. Of omgekeerd.
De negende vertelt nog eens hetzelfde.
De tiende is misschien een desillusie.
De elfde is niets anders dan de elfde.
De twaalfde is van niets de eindconclusie.
© Gerrit Komrij (1944-2012)
uit: Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten (1968)

maandag 8 april 2019

Dichtersbankje | De Omsmeders

Foto: © Hans Mellendijk |  De Klevenhorst | Hummelo

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichters en gedicht) voorraad Mellendijk: De Omsmeders⇲Jubelwerk 10 jaar Enghuizer dialogen
Een selfie, sample van tien jaar smeedwerk

dit is de zin van mijn bestaan altijd weer de kunst niet
zacht bezwangerd ligt het landschap klaar
voor die het zagen die het hoorden
ik draag een opvouwbaar bos in mijn broekzak
het landschap lezend krachtenveld van jaren
het blauw van de hemel gehaald
water rilt van rit, aan de randen ervan sterrenschot
edel dier of roofdier, wolf snuift aan ons lijf …
staat van zijn schikt in ons model lustoord reiner vreugd
over het veld lopend een weg  te banen naar het licht
het blad droomt zich het voorjaar
ze zingt over zaad dat sterft tot leven

respectievelijk van:
Wim van Til (2014), Margót Veldhuizen (2014), Bert Scheuter (2014), Dick Molenaar (2010), Helma Snelooper (2017), Hans Mellendijk (2018), Lidwiene Vermeij (2014), Bert Bevers (2018), Pieter Bas Kempe (2017), Henk Beunk (2018) en Nico Arts (2010), Louis Radstaak (2012) en Anna Wiersma (2011), Ankh Gussinklo (2014), Jan Opdam (2018).


maandag 1 april 2019

Dichtersbankje | Tsjêbbe Hettinga

Foto: © Herman van den Boom | Oudemirdum 


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad van den BoomTsjêbbe Hettinga⇲

Beslút
de eagen wurde minder
it libben jonger
myn loften wurger
en de fierten
wurde mearoan
fealer
ik gean op deselde foet fierder
Besluit
mijn ogen worden slechter
het leven jong
mijn luchten vermoeider
en de verten
worden stilaan
valer
ik ga op dezelfde voet verder