vrijdag 30 november 2012

Dichtersbankje | Twitterdichters #ahw12

Foto: © Bert Bevers | Van Den Weyngaertplein | Mariaburg

Uit de collectie Mellendijk (keuze gedicht en dichters): voorraad Bevers: Twitterdichters #ahw12> en hier>

woensdag 28 november 2012

Dichtersbankje | Remco CampertFoto: © Bert Bevers | Augustijnenstraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Bevers: Remco Campert> 


Een beetje natuur 

Een beetje natuur 
soms voel ik daar wel voor 
en plukje gras tussen de stoepstenen 
of een zwieperige vlier 

Lieveheersbeestjes 
klein gekriebel op je arm 
strandenvol een keer 
toen je me aardig vond 

In de achtertuin 
bloeit een magnolia 
en voor de kamerplanten 
zorg ik steeds beter 

Maar door Tarzan verkracht 
naakt in een oerwoud 
daar nu uitgerekend 
ga jij nu dromen 

© Remco Campert 
Uit: Betere tijden
De Bezige Bij, Amsterdam 1970


Met dank aan de Poëzieleestafel>

maandag 26 november 2012

Pauze


De bankjeszetter is eventjes uit zijn doen, ... des al niet te min hoopt hij woensdag weer terug te zijn. Met dank aan FRAN/CK een pauzenummer; gevonden op het wereld wijde net.

zaterdag 24 november 2012

Dichtersbankje | A.C.W. Staring

Foto: © Bert Bevers | Staringkoepel | Klein Dochteren | Lochem

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Bevers:  A.C.W. Staring>
     

Herdenking

Wij schuilden onder dropplend loover,
     Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
     En speelde om 't zilvren gras;
  Een koeltjen blies, met geur belaan,
  Het leven door de wilgenblaan.

't Werd stiller; 't groen liet af van droppen;
    Geen vogel zwierf meer om;
De daauw trok langs de heuveltoppen,
    Waar achter 't westen glom;
  Daar zong de Mei zijn avendlied!
  Wij hoorden 't, en spraken niet.

Ik zag haar aan, en diep bewogen,
    Smolt ziel met ziel in een.
O tooverblik dier minlijke oogen,
    Wier flonkring op mij scheen!
  O zoet gelispel van dien mond,
  Wiens adem de eerste kust verslond!

Ons dekte vreedzaam wilgenloover;
    De scheemring was voorbij;
Het duister toog de velden over;
    En dralend rezen wij.
  Leef lang in blij herdenken voor,
  Gewijde stond! geheiligd oord!

donderdag 22 november 2012

Dichtersbankje | Henk Hofstede

Foto: © Ron Scherpenisse | Hoek van Holland

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en vers) voorraad Scherpenisse: Henk Hofstede>

Hook of Holland

Cabin 80
Cabin 80 to way out

I am waiting
Did you see me in the crowd

Hook of Holland 6 AM
Someone shouted tell me where I am
Hook of Holland trains and boats
Someone said it's raining overcoats

See the man on
See the man on the quay

There's a girl from Switzerland
In the same compartment
Humming trains and boats and planes

On a street in Rotterdam
Back in 1952
There's a woman and a man
Black and white a photograph
Wonder if they're still alive
Wonder if they're still alive


The Nits 

dinsdag 20 november 2012

Dichtersbankje | Pieter Jelles Troelstra


Foto: © Albert Hagenaars | Grootdiep | Dokkum

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Albert Hagenaars : Pieter Jelles Troelstra>

Maaie op it iis>
zondag 18 november 2012

Dichtersbankje | Maximalen | Arthur Lava

Foto: © Hans Mellendijk | Florastraat | Borgerhout

Uit de collectie Mellendijk (keuze groep dichter en gedicht) voorraad Bevers: Maximalen, Arthur Lava>


Oerkreet

Stuur jezelf op patrouille
door de dichte wouden
van je schroom.

Verken de plek
waar zelfs geen zonnestraal
meer door de bladeren
van je bedeesdheid dringt.

Hef daar een oerkreet aan,
zo'n volslagen authentieke brul,
die zich als een laaiende loper
uitrolt door het struikgewas.

Veeg alle gêne onder dat tapijt
en kom eroverheen, als eregast
van je eigen wapenfeit.

© Arthur Lava
uit: 'Geweldige gedichten', 2000

vrijdag 16 november 2012

Dichtersbankje | ACG Vianen

Foto: © Bert Bevers | Wolstraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Bevers: AGG Vianen>


woensdag 14 november 2012

Dichtersbankje | Christoph von Schmid

Foto: © Bert Bevers | Station Linkebeek

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en vers) voorraad Bevers: Christoph von Schmid>

Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
met vollen zuiv'ren toon,
met vollen zuiv'ren toon
en forsch en stout weerklinkt door 't woud
die galm zoo schoon, zoo schoon,
die galm zoo schoon, zoo schoon.

't Geeft schooner kleur en frisscher geur
aan alles wat me omringt,
aan alles wat me omringt
en 't beekje spat zijn paarlend nat
alsof 't een liedje zingt,
alsof 't een liedje zingt.

Genot en rust en levenslust
daalt bij die melodij,
daalt bij die melodij
verdriet en smart wijkt uit het hart
en vlucht, en vlucht van mij,
en vlucht, en vlucht van mij.Tekst: Ch. von Schmid.
Muziek: F. Silcher. 

Dit lied is o.m. opgenomen in:
De zangvogeltjes (vertalingen uit het Duits door W. Wenk) (ca. 1850)
Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)

maandag 12 november 2012

Dichtersbankje | Louis Radstaak

Foto: © Louis Radstaak |  Kerkplein - Boterstraat | Varsseveld

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Radstaak: Louis Radstaak>

Ooohh, denktanks...

laatst waren jullie er nog
collectief waterhoofd van 't dorp
alle twaalf worden gelicht
door een geweldige hijskraan
die komt in naam van de vrede: Pax
hij bouwt je elders weer op

ik zal jullie benoemen met de namen
van hen die overleden zijn:

    Besselink
    Hartemink
    Vreman
    Freriks
    Reimes
    Lettink
    Essing
    Hiddink
    Navis
    van Lent
    te Slaa
    Veldman

zij rammelen de melkbussen
in de voltooid verleden tijd.


© Louis Radstaak

zaterdag 10 november 2012

Dichtersbankje | Wim van Til

Foto: © Hans Mellendijk | Tuin van St. Bernardus | Bredevoort


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter, foto en gedicht) t.g.v. uitreiking Gelderse Pauwenveer: Wim van Til>


ENUMATIL

Verworden tol tussen wegen die vertragen
in het dorp en linksom rechtsom daarvandaan
versnellen tot de breekbare einder van gras.

Tot voorbij de bruggen, tot voorbij aan de Poffert
duurt nog mijn dag waar de tijd zich al inslijt.
Aan het eind van mijn adem keer ik terug.

Dat ik hier vergroeien zal in het lieflijke huis, in de
rustvolle tuin, in de kim van haar huid. Verknoken
zal ik in jouw schoot nu de nacht zich verwittigt.

Nu zich ontsluit wat in het kapsel reeds sluimert.
Dat ik hier de veraste testamenten ontwaak, uit deze aarde
een gestalte licht die mijn gids is in wat altoos al mankeerde.

© Wim van Til, 2002
uit de cyclus 'In G'

donderdag 8 november 2012

Dichtersbankje | Lodewijk Post

Foto: © Bert Bevers | Kammenstraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en lied) voorraad Bevers: Gerrit den Braber (Lodewijk Post)>

Spiegelbeeld

Spiegelbeeld vertel eens even
Ben ik heus zo oud als jij
Is het waar, ben ik twintig
Is m'n tienertijd voorbij
'k Ben wel jong maar ik ben toch niet zo jong meer als ik was
'k Ging zo graag nog een keertje
Terug naar de klas 

Spiegelbeeld 'k kan je haten
Want je geeft geen dag terug
Waarom gaan toch die jaren
Als je jong bent zo vlug
'k Ben wel jong maar er is toch al zoveel herinnering
Spiegelbeeld uit al die jaren
Vergeet ik geen ding 

Spiegelbeeld m'n eerste vriendje
Was een joch zo oud als ik
'k Kreeg van hem m'n eerste zoentje
't Was een heerlijk ogenblik
'k Ben wel jong maar dat zou ik nog zo graag eens overdoen
Quick quick slow, de eerste dansles
Wat was ik nog groen
'k Heb alleen nog wat foto's en die zeggen 't me weer
't Is voorbij, m'n eerste baljurk
Die draag ik niet meerWilleke Alberti 

Oorspronkelijke titel: Tender years
Tekst en muziek: D. Edwards
© 1961 (1963) Editions Altona


George Jones
Teressa Brewer

Johnny Hallyday

dinsdag 6 november 2012

Dichtersbankje | Gerard den Brabander

Foto: © Bert Bevers | Kerkstraat | Ossendrecht


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad BeversGerard den Brabander>

Nocturne

Wuft de handschoen, wuft het klein gebaar, 
wulpsch de mond en ’t licht in d’ oogekieren, 
wolvenbeet de bont om ’t blonde haar: 
vrouwen zijn de wonderlijkste dieren. 

Bidt de mond den appelbeet te vieren, 
wijkt de blik te wimper voor gevaar, 
waait de scheemring over lustrivieren, 
wenkt het lied over de nachtgitaar, 

beeft het woud onder den roep der stieren, 
wiegt de slang – de melodie gewaar – 
weiflend over spleten zich en wieren: 

schrijft de vleermuis met nerveuze zwieren 
mij den wil voor van den toovenaar, 
dien ik met een schreeuw in u ervaar. 


Gerard den Brabander (1900-1968) 
Uit: "Verzamelde verzen" 
Uitgever: G.A. van Oorschot, Amsterdamzondag 4 november 2012

Dichtersbankje | Maria Vasalis

Foto: © Bert Bevers | Markt | OssendrechtUit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Bevers: Maria Vasalis>


Fanfare-corps


De lucht scheen blinkend door de blaren, 
bleek en volmaakt als glas geslepen. 
Met vaste manlijke gebaren 
werden de horens aangegrepen, 
en luidkeels zonder enig schromen 
spoot de muziek tussen de bomen; 
heldhaftig, trots. Een onverbloemde 
voor elk verstaanbare muziek, 
die aan het ademloos publiek 
ieder gevoel met name noemde. 

En even plots werd dit geklater 
gedempt, twee koopren kelen weenden... 
-over het donkergroene water 
gleden twee smalle witte eenden 
geluidloos als een droombeeld voort- 
De horens, smekend en gesmoord 
schenen hen dringend iets te vragen 
hen volgens met haast menslijk klagen.

© Maria Vasalis, 
uit Parken en woestijnen, 
uitgeverij van Oorschot 1940


vrijdag 2 november 2012

Dichtersbankje | Kris Pint

Foto: Bert Bevers | Mermaid Street | Rye

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Bevers: Kris Pint>

De kleine zeemeermin

Wie liefheeft verliest haar
stem voor lichaam, spoelt
aan als een drenkelinge
op een ver, vreemd strand

toen je mij vond kon ik
niet meer spreken dus zong
ik mijn liefde met strelende
vingers tot jouw hand

mij losliet en mijn lippen
openscheurden, rood
niet meer te stelpen

hoor, je woont
in mij zoals de zee
in lege schelpen

© Kris Pint

uit: 'Vrouwenvertrekken', 2004.