zaterdag 24 november 2012

Dichtersbankje | A.C.W. Staring

Foto: © Bert Bevers | Staringkoepel | Klein Dochteren | Lochem

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Bevers:  A.C.W. Staring>
     

Herdenking

Wij schuilden onder dropplend loover,
     Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
     En speelde om 't zilvren gras;
  Een koeltjen blies, met geur belaan,
  Het leven door de wilgenblaan.

't Werd stiller; 't groen liet af van droppen;
    Geen vogel zwierf meer om;
De daauw trok langs de heuveltoppen,
    Waar achter 't westen glom;
  Daar zong de Mei zijn avendlied!
  Wij hoorden 't, en spraken niet.

Ik zag haar aan, en diep bewogen,
    Smolt ziel met ziel in een.
O tooverblik dier minlijke oogen,
    Wier flonkring op mij scheen!
  O zoet gelispel van dien mond,
  Wiens adem de eerste kust verslond!

Ons dekte vreedzaam wilgenloover;
    De scheemring was voorbij;
Het duister toog de velden over;
    En dralend rezen wij.
  Leef lang in blij herdenken voor,
  Gewijde stond! geheiligd oord!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten