donderdag 11 april 2024

Dichtersbankjes | Willem Kloos

Foto: Hans Mellendijk | beeld: Henk Visch; de Zee | CODA, ApeldoornUit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Willem Kloos 👉

Van de Zee

Aan Frederik van Eeden

De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
    De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel, in wezen en verschijning,
    Zij is een levend Schoon en kent zichzelve niet.

Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining,
    En wendt zich altijd om, en keert weer waar zij vliedt;
Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning
    En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.

O Zee, was Ik als Gij in àl uw onbewustheid,
    Dan zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;

Dan had ik eerst geen lust naar menschelijke belustheid
    Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn;

Dan wás mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid,
    Zou, wijl Zij grooter is dan Gij, nóg grooter zijn.

Uit: Verzen (1894)

maandag 8 april 2024

Dichterbankjes | Fernand Florizoone

Foto: Bert Bevers | Tuin St. Joriskerk, Antwerpen


Uit de collectie Bert Bevers: (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Fernand Florizoone 👉

Bloeiende perenboom

 

Brugs kant in de twijgen,

witte paarden met bloemenmanen,

sneeuw die bloeit,

bloesemlicht in een kroon

zoals  mijn bruid eens was.

 

 

Fernand Florizoone

Lezen in de appelboom, Gottmer, Nijmegen/Orion, Brugge, 1976

 

woensdag 3 april 2024

Dichtersbankjes | Eddy van Vliet

Foto: Bert Bevers | Theaterplein,  Antwerpen

Collectie Bevers (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Eddy van Vliet 👉

De tafels zijn rond

 

De tafels zijn rond

en zullen het blijven tot ik er de bijl inzet

en zo ook de kopjes

en de bordjes

en het cirkelvormig licht

 

En wat rond is is lief

en wat lief is wordt geduld

met het geduld van

de haperende en steeds in haar zelfde

groeven draaiende plaat

tot zij breekt

de naad

 

En na jaren

alles wat rond is

wordt afgemaakt. 

 

 

Eddy van Vliet

Na de wetten van Afscheid en Herfst (fragmenten uit het leven van een burger), De Bezige Bij, Amsterdam, 1978


donderdag 28 maart 2024

Dichtersbankje | De Omsmeders

 
Foto: Maarten Bevers |  My Sòn (Prachtige Berg, Vietnam Uit de collectie Mellendijk (keuze diachters en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: de Omsmeders 👉 


GEDICHT EN GESTAPELD | de Omsmederszoveel verhalen
gelezen van kaft tot kaft
gestapeld leven

marion steur 

de lente groeit uit
een reus met houten voeten
feestelijk groen blad

lidwiene vermeij

alles werd heden
mensen hebben in vroeger
weinig te zoeken

bert bevers

bij het ontvouwen
bladwijzers ezelsoren
tekens van lezen

helma snelooper 

zinnen gedreven 
stamelend en stapelend 
de zin gegeven

hans mellendijk

heur ie wat ruusken
het fluustern van de beumblaar
komt van oale groond

stéfanie van tuinen

wereld in wording
maaigras verwaait tot heuvel
zandloper verdwaalt

wim van til

in licht en donker
hoge bomen langs de laan
vogels wonen daar

margót veldhuizen

sprakeloos landschap 
louter toelaatbaar ben ik 
als respectvol gast 

anna wiersma

een boekenwachter
tot verbazing der musschen 
uit woud gewonnen 

pieter bas kempe

zoekend naar woorden
regen zij zich hier aaneen
werd het mijn natuur

ankh gussinklo

met galappelinkt
schrijft de boswachter brieven
op houtvrij papier

bert scheuter

blad na blad kwijnt weg
een ezeloor deint in de wind
de rug blijft recht

rob chevallier

een leesleven lang
in het hoofd opgeslagen
een stapel gedicht

hans mellendijk

boomblad dwarrelde
tussen de boekbladzijden
en droogde zichzelf

bert scheuter

Meer Enghuizer dialogen op website: enghuizerdialogen.blogspot.com
en in leesrek KunstKlinkPlek de Klevenhorst.dinsdag 26 maart 2024

Dichterbankjes | Deventer Dichters Café

Foto: Peter Bevers | De Waag,  Deventer


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichtersgroep en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Deventers Dichters Café 👉Een vogelaar bij de Onderlaatse Laak
spotte vele kraanvogels in de lucht.
Onder luid geroep daalden ze plots lukraak
en landen voor zijn camera als op afspraak.
Hij schrok heftig en sloeg zelf op de vlucht.

De toerist wandelt over het brede strand
en houdt ondertussen een kort betoog
over de schoonheid en zijn innige band
met dit hoog gelegen stukje Nederland.
Zijn hart is verpand aan Schiermonnikoog.

Hoe heerlijk is het wonen in deze stad
met de rijke huizen van de bourgeoisie
aan de markt, een eeuwenoude boekenschat
in de kerk, en voor velen de bakermat
van hun levensvisie: de antroposofie.

Bertje van Delden, december 2023

dinsdag 19 maart 2024

Dichterbankjes | Toon Tellegen

Foto: Bert Bevers | Terninckstraat, Antwerpen


Uit de collectie  Bert Bevers 👉  (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers : Toon Tellegen 👉


Een taart

 

Er staat een taart in de etalage,

een grote witte taart.

Wat moet ik doen?

 

Ik moet aan geld komen,

ik moet een steen door dat raam gooien,

ik moet jarig zijn,

ik moet zorgen dat die juffrouw binnen,

die met die rode lippen,

verliefd wordt op mij –

 

ik doe mijn ogen dicht,

druk mijn neus tegen het glas,

prevel:

taart, grote witte taart, vlieg ongeschonden door dit raam…

of moet ik zelf bakker worden, banketbakker d’excellence?

 

 

Toon Tellegen

Een langzame val, Querido, Amsterdam, 1991

 

zondag 10 maart 2024

Dichtersbankjes | Frans Deschoemaeker

Foto: Bert Bevers | Ossenmarkt, Antwerpen


Uit de collectie  Bert Bevers 👉 (keuze vers en dichter) voorraad Mannen van BeversFrans Deschoemaeker👉


Meer en meer houdt hij van water,

water dat in zich geen toekomst bergt

maar water is. En rust.

 

Spiegel is. Spiegel van het leven

aan gene zijde van het leven.

Hoog bermgras en halmen, zijn hoofd geprangd

in dichtgroeiende oevers,

het paard roestbruin ginds aan de overkant:

 

wereld die zich dichtplooit

op stilte en gestolde rust. Zodat geen rimpeling 

 

 

Frans Deschoemaeker

In de spiegelzalen van de herfst, Uitgeverij Van Hyfte, Ertvelde, 1981\

woensdag 6 maart 2024

Dichtersbankje | Gerrit Achterberg

Foto: Bert Bevers | Oudevaartplaats, Antwerpen 

Uit de collectie Bevers (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Gerrit Achterberg 👉

Brood en stenen

 

't Woord heeft het eerste en het laatste woord.

Daartussen valt een ideaal aan scherven,

planten zich reeksen generaties voort,

wier eigenschappen ik moest overerven.

 

Ik ga met geen gebeurtenis accoord

die niet in mij het jawoord kan verwerven

om voor te leven of om voor te sterven.

De kleine vissen gaan weer over boord.

 

Een brood is brood en stenen zijn van steen.

Hij die het ene weggeeft voor het ander

zal hongerend in de koude blijven staan.

 

Maar beide zijn dezelfde offerande:

een kind een hinkelsteen, volkeren graan.

En elke derde hond loopt met een been.

 

 

Gerrit Achterberg

Vergeetboek, Querido, Amsterdam, 1961

 

dinsdag 27 februari 2024

Dichtersbankje | Gerrit Achterberg

 


Foto: Ron Scherpenisse: Wemeldinge, Zeeland


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Ron Scherpenisse : Gerrit Achterberg 👉

Watersnood
Beelden van Zadkine stonden moeders daar
babies boven de springvloed uit te beuren.
Zonen zagen hun vaders medesleuren;
wat wordt een ouder in je handen zwaar;
de schuren van de boerderijen scheuren.
Ratten en mensen klommen door elkaar.
Een kind zat om haar dode pop te zeuren
en was het ogenbliklijk zelf nog maar.
Het water steeg tegen het vee omhoog.
De koppen groeiden van geluid en dood.
Het wurgde zich; de balg ondersteboven.
Kippen vlogen als sneeuw de golven over.
Padvinders vonden later, vals en droog,
katten in bomen; een portret, een brood.

(uit: Verzamelde gedichten, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003 –

donderdag 22 februari 2024

Dichtersbankje | Willemijn Kranendonk

 Foto: Bert Bevers | Hovenierstraat, Antwerpen

Uit de collectie Bevers (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van BeversWillemijn Kranendonk 👉

Middelpunt van Nederland

 

Het midden is

een begrip zonder officiële definitie.

 

In het geografische hart zijn:

cortenstalen ringen,

drie grote keien,

lichamen:

witte buiken, zwarte buiken, roze;

opengereten. 

 

Oorschelpen worden tegen de zandgrond

gelegd, wortels van verderop staande bomen,

schimmeldraden

voelen de stenen op zich, weten de lichamen.

 

Wij geven terug wat we ontnomen hebben,

er blijft een kunstheup achter,

een paar gouden tanden.

 

  

Willemijn Kranendonk

Zwemlessen voor later, Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen, 2020

 

 Meer Dichtersbankjes daar 👉 


donderdag 1 februari 2024

Dichtersbankje | Albert Bontridder

Foto: Bert Bevers | Provinciehuis,  Antwerpen

Uit de collectie Bevers (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Albert Bontridder 👉

Blauw

 

Het is het watermerk in het papier

waarop het gedicht geschreven wordt,

of ook de overeenkomst,

de schuldbekentenis,

het testament,

voor akkoord ondertekend,

verzegeld,

om beslissingen,

bilaterale schikkingen,

verplichtingen en geloften,

verzameld in zwaar leren banden,

in geval van betwisting

te bewaren.

 

Het watermerk wordt nauwelijks

in beschouwing genomen

voor de kwaliteit van het papier,

niet voor de betrouwbaarheid

van de verbintenis,

de doelmatigheid van het gedicht.

 

Het verwijs naar een tussen,

een vermoedelijk bestel,

een pluim van rook,

een schakering

van het blauw van de vulkaan

op het blauw van de lucht,

een afstand

tussen vergankelijkheden.

 

 

Albert Bontridder

De tuinen van Naxos, Druksel, Gent, 2004

dinsdag 23 januari 2024

Dichtersbankje | Inge Boulonois

 

 Foto: Bert Bevers | Bibliotheek Luchtbal, Columbiastraat, Antwerpen

Uit de collectie Bevers (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Inge Boulonois 👉

In een luchtballon

 

Zo langzaam vlottend als maar kan,

gedreven door de hang naar hoog,

naar verder dan de alledaagse blik.

 

Hier draaf ik niet aan alles meer voorbij

en laat de aardbol me voor even los –

een zeilende vogel is mijn naaste vriend.

 

Mijn woonplaats is een platte blinde kaart

met aangeklede kevers, kruipend  

tussen paal en perk van legohuisjes.

 

Alles lijkt gekrompen behalve het besef

hoe klein het is, dat millefleurs tapijt

van eigen wijk, vanuit de ruimte

                                          met haar open eind –

 

 

Inge Boulonois

Idioom van geluk, Uitgeverij Kontrast, Oosterbeek, 2016 

 

vrijdag 19 januari 2024

Dichtersbankje | Werner Spillemaeckers

Foto: Bert Bevers | Elzenveld, Antwerpen


Uit de collectie
Bevers (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Werner Spillemaeckers 👉

Schulstraat 2

 

Er is een poorter omgekomen; de strot verbrijzeld

door afkeer en ongunst. Keelkraskristallen kokhalzen

zwartere wijn. Wittgenstein. De linkerhand gonst

als befluisterde appelbomenbloesem. In zijn luisteren.

 

Er is een poorter komen wonen op de (au balcon!)

balusters aan de overkant. Gedaante. Dragan speelt

nog kaske en het maske van Dix Otto kust Jean-Marie

zijn hand. Wandelt Van Schoonbeke Elsschot palazzo.

 

Er is een poorter waargenomen. Blikglijvlucht

langsover de façadebuste des huizes tandarts Cunha.

Kazematten vensterpoorten spiegelen springtime (yeah!)

naar het beloken overhuis, waar Teddy Wilson. Wilson.

 

Er waakt een Szukalski gedaante. Zij b(ek)lijft.

 

 

Werner Spillemaeckers (1936-2011)

De Houten Gong, nummer 6, Antwerpen, juni 2000

 

donderdag 11 januari 2024

Dichtersbankjes | Sebastiaan Roes

 

Foto: Hans Mellendijk | Beltrum

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkSebastiaan Roes 👉

Oldern
Lucifer en den zwaluw | 2021
Boekenweekgedicht Tsead Bruinja in Grolse vertaling 

 

dinsdag 9 januari 2024

Dichtersbankje | Ida Gerhardt

Foto: Hans Mellendijk | IJsselkade, Zutphen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Ida Gerhardt 👉 
 

Radiobericht

Te Grave beneden de sluis
voorbij de zware deuren
mag mij het water sleuren
en kantelen met geruis.
- Grave beneden de sluis.

'Wij geven de waterstand.'

O God, hoe kon het gebeuren -
gesloten het venster, de deuren,
gebannen uit liefde en huis.
- Grave beneden de sluis.

'Wij geven de waterstand.'

Grave, dat is groen land
en water, dat draagt mij thuis.

'Grave beneden de sluis.'
Grave, beneden de sluis.Ida Gerhardt
Uit Het levend monogram (1955)


IJsselkade | Zutphen 


donderdag 4 januari 2024

Dichtersbankje | Gerard Reve

Foto's: Hermi Hartjes | Waterspiegelplein, via Waterkeringweg, Amsterdam 

Zie ook Amsterdam Kunstwacht | Gedenkteken Gerard Reve | Margriet Kemper 👉

Uit de collectie Mellendijk 👉 (keuze dichter en gedicht) voorraad Hartjes 👉Gerard Reve 👉


Credo

Niets te verwachten, niets te hopen:
er rest mij niets dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn Bloed.


Afscheid

Vergeet mij maar. Doe mij maar weg
uit Uw herinnering.
Tot eens, bij toeval nog, gij leest:
'in alle stilte plaatsgevonden',
en schudt het hoofd, en gaat Uws weegs.

Gerard Reve 👉


De Balie TV: 100 jaar Gerard Reve

Precies 100 jaar nadat schrijver Gerard Reve werd geboren (14 december 1923) draagt acteur Hugo Koolschijn Reves spraakmakende pleidooi uit het Ezelsproces voor waarin hij pleitte voor volledige vrijheid van de kunst. Een artistiek en juridisch hoogtepunt uit de Nederlandse geschiedenis. Hoe luisteren we 55 jaar later naar de woorden van Reve?
Voorafgaand aan de voordracht geeft schrijver en columnist Christiaan Weijts een inleiding. Na afloop van de voordracht gaat Yoeri Albrecht in gesprek met Christiaan en schrijver Kristien Hemmerechts.

In 1966 verscheen het boekje Nader tot U van Gerard Reve bij Uitgeverij van Oorschot waarin de schrijver God voorstelde als een ezel waarmee de ik-figuur de liefde bedreef. Het leidde, tot genoegen van de Reve zelf, tot het spraakmakende Ezelsproces waarin hij werd beschuldigd van godslastering. In het hoger beroep verdedigde hij zichzelf en schreef zijn beroemde literaire Pleitrede voor het Hof waardoor hij werd vrijgesproken. Ruim 40 jaar later werd het betreffende artikel 147, de wet op smalende godslastering, uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt.

dinsdag 2 januari 2024

Dichtersbankje | Lennaert Nijgh

 

Foto: Bert Bevers | Sint Jorispoort | Antwerpen

Uit de collectie Bert Bevers (keuze tekstdichter en lied) voorraad Mannen van BeversLennaert Nijgh 👉

Picknick

De bloemenwei is groen getooid,
we hebben bloemen rondgestrooid,
het goudgelokte kind en wij.
Vriendinnen, vrienden, allemaal,
gezeten rond de vruchtenschaal.
Ook u bent welkom, lach en kom erbij.We geven picknick
onder wilgen, onder linden,
tussen klaprozen en blinden,
teer beminden in mijn hart
en sluit je ogen, pluk een bloem.

 

[….]

 

We geven picknick,
voor de elven en de feeën,
voor de runderen en reeën,
voor het vee en iedereen
moet aardig zijn, pluk een bloem.

 

 

Lennaert Nijgh

Uit Picknick van Boudewijn de Groot1967: Picknick - Boudewijn de Groot | LP

-
Picknick - The Kik
2019: The Kik brengt een eerbetoon aan Boudewijn de Groot. Als groot bewonderaar van zijn muziek kreeg de Rotterdamse bietband goedkeuring van de grootmeester zelf om zich te buigen over zijn twee sleutelalbums: ‘Voor de overlevenden’ en ‘Picknick’. Op de Uitmarkt in Amsterdam speelde The Kik de hoogtepunten uit hun show.
1967 | Picknick - Boudewijn de Groot | single