zaterdag 28 september 2013

Dichtersbankje | William Butler Yeats

Foto: © Bert Bevers | PÁIRC SÍOCHÁNA D’OILE Á N NA h ÉIREANN| MesenUit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: William Butler Yeats>
The Second Coming

Turning and turning in the widening gyre 
The falcon cannot hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world, 
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 
The ceremony of innocence is drowned; 
The best lack all conviction, while the worst 
Are full of passionate intensity.
Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

zondag 22 september 2013

Dichtersbankje | Bert Bevers

Foto: © Bert Bevers | Generaal Lemanstraat | Berchem

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Bert Bevers>


Cantilene

Daar flaneert mijn Geertje in haar nieuwe robe,
als bijna een en vijftigjarig meisje. Keer op keer
weer ben ik blij dat wij elkaar zo mogen kennen.  

Natuurlijk dromen we niet parallel maar onze
nachten varen zacht. Wij hebben ons in het leven
weten te bekwamen, delen veel verleden.  

We kennen van elkaar de zwakke plekken zonder
daar te raken, en hebben zelfs geheimen samen soms.
Zoals het weten in het midden van de stad verborgen  

tussen kreupelhout een bedje bosaardbeien.
Ik hou niet net zoveel van jou als toen we hand
in hand de wereld binnen sprongen maar veel meer.

© Bert Bevers 
uit: Onaangepaste tijden, Doorgeverij Zinderend, 2006

donderdag 19 september 2013

Dichtersbankje | Raymond Van Het Groenewoud

Foto: © Bert Bevers | Sint-Laurentiuskerk | Kemmel
Uit de collectie Mellendijk (keuze tekstschrijver en vers) voorraad Mannen van Bevers: Raymond Van Het Groenewoud
Vlaanderen boven
Waar er mossel met friet is 
En ook kip aan het spit is
Waar de kerk in 't midden staat 
Waar de purperen hei bloeit 
En het geld in het zwart vloeit 
Waar men nauwelijks Nederlands praat 
Waar een diploma geen zin heeft 
En de koning een kind heeft
Waar de schuimwijnkoningin defileert 
Waar het volk goedlachs is 
En een vuist zonder kracht is 
Waar men faalt en aan de toog expliceert 

Refrein: 
Vlaanderen boven 
Waar men de heer nog kan loven 
Waar de mensen belangrijk zijn 
En de buiken omvangrijk zijn 
Vlaanderen buiten 
Waar de vogeltjes fluiten 
Vlaanderen mijn land 
Bij het Noordzeestrand 

Waar de kleurenbuis grijs is 
En een schroef nog een vijs is 
Waar de rijkswacht goed functioneert 
Waar een pik een houweel is 
En geen pintje te veel is 
Francis Bay 't orkest dirigeert (dirigeert)
Waar een g soms een h is 
AVV VVK is
Waar men ernst zo danig prijst
Waar de Chiro paraat staat 
En de vrouw aan de vaat staat 
Waar de camera traag gaat 
De premier soms naar huis gaat 
De vakantie naar Spanje wijst (en terug)

Refrein 

De Kemmelberg, het Gravensteen 
Ik kan niet kakken ik ben ziek (eeuuh)
De waterzooi 
Het meisje in het hooi 
En ook de basiliek

Vlaanderen boven
Waar men het bier nog kan stoven
Waar de mensen belangrijk zijn
En de pensen omvangrijk zijn
Vlaanderen buiten
Waar ik de heer nog zag spuiten
Vlaanderen mijn land
Bij het Noordzeestrand


maandag 16 september 2013

Dichtersbankje | Charles Bukowski

Foto: © Bert Bevers | Zevenmaandenstraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers : Charles Bukowski>Hello Willie Shoemaker>

vrijdag 13 september 2013

Dichtersbankje | John Magee Jr.

Foto: © Leo Spiessens | Van Maerlantstraat | Antwerpen 


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: John Magee Jr.>High Flight

 Oh! I have slipped the surly bonds of earth
 And danced the skies on laughter-silvered wings;
  Sunward I’ve climbed, and joined the tumbling mirth
 of sun-split clouds, — and done a hundred things
 You have not dreamed of:
 Wheeled and soared and spun, high in the sunlit silence
 Up, up the long delirious burning blue,
 I've topped the windswept heights with ease,
 Where never lark or even eagle flew.
 Hovering there I've chased the shouting winds along,
 Through footless halls of air.
 And, while with silent, lifted mind,
 I've trod the high untrespassed sanctity of space;
 Put out my hand, and touched the face of God. 
 
 J.McGee, R.A.F.1940


dinsdag 10 september 2013

Dichtersbankje | Jan Jacob Slauerhoff

Foto: © Bert Bevers | Stationshal Breda

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Jan Jacob Slauerhoff>

zaterdag 7 september 2013

Dichtersbankje | Les Murray

Foto: © Maarten Bevers | Botanic Garden Adelaide

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Les Murray>

On The Borders

We're driving across tableland
somewhere in the world;
it is almost bare of trees.

Upland near void of features
always moves me, but not to thought;
it lets me rest from thinking.

I feel no need to interpret it
as if it were art. Too much
of poetry is criticism now.

That hawk, clinging to
the eaves of the wind, beating
its third wing, its tail

isn't mine to sell. And here is
more like the space that needs
to exist aound an image.

This cloud-roof country reminds me
of the character of people
who first encountered roses in soap. 

woensdag 4 september 2013

Dichtersbankje | Stijn Vranken

Foto: © Bert Bevers | Op de cour van de dichter Stijn Vranken | Borgerhout

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Stijn Vranken>


Vaag in mijn vel


Zo vaag als ik me voel
in dit vel, zo graag draag ik het
licht woedend om de as
van mijn gestel.Ik ben er mee opgezet
tot een vogel in vrij verval,
hoe vol wil en dank en zou en zal
ik het ook zwel.Gek gerief. Het omhelst
en verbergt me als geen ander,
het houdt me dicht, bijeen,
het donker binnen en buitenbijna iedereen.© Stijn Vranken, 2011

maandag 2 september 2013

Dichtersbankje | K. Michel

Foto: © Peter Bevers | Schiphol

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): voorraad Mannen van Bevers: K. Michel>