woensdag 29 februari 2012

Dichtersbankje | François Haverschmidt (Piet Paaltjens)

Foto: © Louis Radstaak | Tuinen bij Twickel

Collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) uit de voorraad RadstaakFrançois Haverschmidt Paaltjens Paaltjens>


Wie zit daar op die vieze bank

Wie zit daar op die vieze bank
In het hoekje van die vunze kroeg
En drinkt er zijn borrels uit en de na
En drinkt er toch - lijkt het wel - nooit genoeg?

Zijn hoed ziet rood - maar rooder nog ziet
De punt van zijn neus, de kraag van zijn rok
Glimt smerig, - doch smeriger glans nog glimt
Zijn oogen uit bij iederen slok.

Niet altijd zag die hoed zoo rood
Niet altijd was die kraag zoo glad.
Ook die neus heeft eenmaal een andere kleur
Ook dat oog eens een anderen gloed gehad.

Wat booze geest kwam over dien mensch
En wierp hem zijn schaduw op het gewaad.
Wat monster uit het diepste der hel
Sloeg hem de klauwen in 't bloeiend gelaat?

Wat monster? Ha! als de lente zoo schoon
Was zij die de schande bracht over zijn hoofd,
Als het dons van de zwaan zoo blank en zoo zacht
Was de hand die voor eeuwig zijn eer heeft geroofd.

© Piet Paaltjens

Lees ook: Koos van Zomeren: Een heer in zijn eentje>


dinsdag 28 februari 2012

maandag 27 februari 2012

Dichtersbankje | Willem Wilmink

Foto: Bert Bevers | Markt | Ekeren

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) Willem Wilmink>


Heftan Hattat

Heftan tattat
Zundag weer verjöarsviseet
en iej weet wa hoo dat geet:
Herman hef zoo zeek ewes,
Graads mut ok weer oonder t mes,
Trui hebt z' alns a vort-enomn,
Kloas is oet de tied ekomn,
Leida hef zon pien in t lief,
oo, dat aarme, aarme wief.
En hoo is t dan noe met Bernard?
Heftan tattat! Heftan tattat!
Hee har völs te völ patat had
en doo hef e t dus an t hart had.

Dat genöal, oo man oo man,
doodzeek goa'j op hoes op an.

Willem Wilmink

zondag 26 februari 2012

Dichtersbankje | Frank De Vos e.a.

Foto: © Bert Bevers | Kasteel Sorghvliedt  | Hoboken

Collectie Mellendijk (keuze dichter en bundel) uit de voorraad Bevers : Frank De Vos>

In Hoboken in kasteel Sorghvliedt is de bundel Met nog een geeuw op steen gepresenteerd. Albert Hagenaars licht een tipje van de sluier op. Lees hier meer> (blogitem: Nieuws) Zie ook verslag bij Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie>

zaterdag 25 februari 2012

Dichtersbankje | Jan van Nijlen

Foto: © Bert Bevers | Centraal Station | Antwerpen

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Jan van Nijlen>


Bericht aan de reizigers
Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen,
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.

Zit rustig en geduldig naast het open raam:
gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.

Zoek in 't verleden weer uw frisse kinderogen,
kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen.

Al wat ge groeien ziet op 't zwarte voorjaarsland,
wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant.

Laat handelsreizigers over de filmcensuur
hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur.

Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken,
want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken.

En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente
van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen,

Blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad
en ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat.

En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,
waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord,

Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen
betekent voor de dolaards en de ware wijzen...

Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone bomen,
een doodgewone trein u voert naar 't hart van Rome.

© Jan van Nijlen (1884-1965)
uit Verzamelde Gedichten (1964) 

vrijdag 24 februari 2012

Dichtersbankje | Yoni Sel

             
Foto:  © Bert Bevers | Park Spoor Noord | Antwerpen

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Yoni Sel>

Den Dam

Eén habitat in mijn stad
beantwoordt aan al
mijn behoeften
een alles overtreffende
symfonie.
Golven, bochten,
krommingen, koepels,
geen enkele functie kan
het beschrijven,
wiskunde schiet te kort,
en wordt overwonnen.
Botten breken, hout
versplintert, geluksreceptoren
draaien op volle toeren,
als een vogelvrij kind
ontdek ik alles opnieuw
biologie schiet te kort,
en wordt overwonnen.
Snelheid, spanning, druk,
valbeweging
er kan geen formule
gevonden worden,
fysica schiet te kort,
en wordt overwonnen.
Slechts één oase in mijn stad,
kraait victorie over de takken
van wetenschap.
De realiteit is van geen belang,
het onmogelijke is mogelijk.

donderdag 23 februari 2012

Dichtersbankje | Oskar von Riesenthal

Foto: © Louis Radstaak | Geesteren 

Uit voorraad Radstaak collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Oskar von Riesenthal>


Waidmannsheil

Das ist des Jägers Ehrenschild,
Daß er beschützt und hegt sein Wild,
Waidmännisch jagt, wie sich’s gehört,
Den Schöpfer im Geschöpfe ehrt!

Das Kriegsgeschoß der Haß regiert, -
Die Lieb’ zum Wild den Stutzen führt:
Drum denk’ bei Deinem täglich Brot
Ob auch Dein Wild nicht leidet Noth?

Behüt’s vor Mensch und Thier zumal!
Verkürze ihm die Todesqual!
Sei außen rauh, doch innen mild, -
Dann bleibet blank Dein Ehrenschild!

© Oskar von Riesenthalwoensdag 22 februari 2012

Dichtersbankje | Peter Holvoet-Hanssen

Foto: © Bert Bevers | Willemdok | Antwerpen
Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Peter Holvoet-Hanssen>
Scheldeduiker
wind in de tijd - straatkinderen van het Eilandje
wapperen daar bij die vierde toren - ontij croont
voor de thuislozen die kruipen in lofts van karton
bij de prefabbuildings
                                waai die daghengsten weg - draai
klimmend als opstandig gras door scheuren in beton
torens zijn de wachters, staan als bakens voor de maan
schepen schaatsen op een ton weerbarstig in de zon
van drip drop en klip klip klop, wij kiezen voor het sop
scheep in, dravend langs de kant dwars door het Scheldeland
want de wereld stoomt de wereld stroomt aan ons voorbij
snel dus trager, haast u langzaam; zeefier - 
                                                                 trossen los
          de zeeleeuwerik tiereliert en hoort de witte zoutmerel
(c) Stadsgedicht Antwerpen nr. 10, 14 juni 2011
Peter Holvoet-Hanssen, Antwerpen, op de 'Festina Lente', Willemdok - Eilandje

dinsdag 21 februari 2012

Dichtersbankje | Bart Moeyaert

Foto: © Bert Bevers | Kasteelstraat | AntwerpenUit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Bart Moeyaert>

Dirigent

Als de regen traag blijft vallen
en het licht wordt als aan zee,
sluit de ochtend naadloos
op de avond aan. Dat klinkt

als somberheid, maar niet
per se. Je hoeft niet alles
in mineur te zingen. Je doet
de dingen met je beste been

vooruit. Aan donker zit altijd
een kant die glanst zoals
de natte straat. Het heet ook
hondenweer voor iets.

Is het niet grappig dat je
je evenwicht verliest bij het
schudden van je vacht.
Je weet dat oefenen niet

bij het leven hoort. Alles is
altijd voor echt. Je moet
de straat op en verdrinken,
je borstzak brandend van

het kaartje voor een stoel
dicht bij de dirigent. Hij
wijst je met het tillen van zijn
handen op het belang van

het moment.

© Bart Moeyaert 

'Gedichten voor gelukkige mensen'
Uitgeverij Querido, 2008


maandag 20 februari 2012

Dichtersbankje | De Maximalen | K. Michel

Foto: © Bert Bevers | Hendriklei | Antwerpen Kiel

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichtersgroep en gedicht): De Maximalen> K. Michel>Na de hausse

lage landen gouden bergen
boter tulpen boter trofee

droomde dat ik met mijn jetski
naar de bank van lening ging
achter het loket zat te verbolgen
om te rijmen de oude Vondel

maar we hebben toch op de Oost
op werkelijk overal gevaren

desondanks blijven ze jagen
op meer en groter wild
de captains of industry
en blijven de kleine luyden
zuchten naar kastelen in Spanje

waarom herinnert niemand zich
de reusachtige geweien
die verspeeld
op de bodem van de Zuiderzee liggen

---------------------
© K. Michel
uit: Raster, 2003.

zondag 19 februari 2012

Dichtersbankje | Rutger Kopland

D'n Bist | Wilrijk


Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Rutger Kopland>


Het kiezen van een ansichtkaart

Op de ansichtkaart staan een paar mannen
ze spelen pétanque onder een plataan
aan hun voeten de kogels die ze hebben gegooid

ze hebben het spel stilgelegd en denken na
ze staan in een kring met hun hoofden gebogen
over wat daar ligt

er ligt een probleem
zo hebben hun kogels nog nooit gelegen

ik kan heel lang kijken naar deze kaart
het zal daar bijna avond zijn, de schaduwen
zijn al lang, het einde van een warme dag

en terwijl er daar niets beweegt
groeit onzichtbaar langzaam een vraag
de vraag: wat nu

ik zou je deze kaart graag willen toesturen

© Rutger Kopland

zaterdag 18 februari 2012

Dichtersbankje | Coenraedt van Meerenburgh

Foto: © Louis Radstaak | Lochem 

Uit de voorraad Radstaak collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Coenraedt van Meerenburgh>

Zonnebank

Het drama dendert naar de vijfde akte.
Ze hebben al van alles geprobeerd,
maar Griekenland is echt geruïneerd,
omdat de overheid er niets van bakte.

Scheld al hun schulden kwijt, vraag wel een bon,
in ruil voor alle dagen Griekse zon.© Coenraedt van Meerenburgh

vrijdag 17 februari 2012

Dichtersbankje | H.H. Ter Balkt

Foto: © Louis Radstaak | Nijmegen

Uit de voorraad Radstaak collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): H.H. Ter Balkt>Grote Beuk

Hij is het zwijgen rechtop de hemel in;
de wind, de hitte en regen hieuwen zijn stam
en takken, zijn wortels als houten fonteinen
wellend uit de bronnen. Alle seizoenen

krijgen kwartier, hij is het opgetaste
korte en lange jaar, in de zomer fluistert
nog de witte sneeuwjacht in zijn blad en bronzen
herfst omarmt stormend zijn schors in de meimaand.

Toen de bleke, felle bliksems kwamen die hun
harpoenen plantten in jouw hart en vier takken
woedend versplinterden, sapstromen dempten

die opstijgen wilden na de winter, wachtte,
grote beuk, achter je de kuil (doodkalm kraken

slaapt in het veld) slechts voor jou daar gegraven.

-------------------------------
© H.H. Ter Balkt
uit: 'Laaglandse hymnen', 2002.

donderdag 16 februari 2012

Dichtersbankje | Bert Scheuter

Foto: © Louis Radstaak | Nabij Twickel

Uit de voorraad Radstaak collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Bert Scheuter>De Es en de molen

Het dorp knipoogt tussen
de takken door temidden
van haar agrarisch ommeland
dat winterstil ligt
dat stil ligt en wacht
op het nabije onbruik.


Dan wandel ik vanuit het bos
benader mijn dorp en zie
als nooit daarvoor dat over de es
in het koor van de dorpsrei
De Engel geboren als De Hoop
haar eigen Golgotha priemt.


© Bert Scheuter
‘Dicht in de buurt’, bundel Gelderland, 
Trouw printboek 2010

'Verhalenbankjesroute 2009

woensdag 15 februari 2012

Dichtersbankje | Friedich Lustig

Foto: © Albert Hagenaars | Lange Wilhelm | Narva | Estland 


Uit de voorraad Albert Hagenaars collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) Friedich Lustig (Ashin Ananda)>


Vertaling: Friedrich Lustig


Meer Classical Burmese Poems>

dinsdag 14 februari 2012

Dichtersbankje | Anton Korteweg

Foto: © Bert Bevers | IJzerenwaag | Antwerpen


Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Anton Korteweg> 


Feest

Ik moest de Hema in. Voor vruchtentaart.
Goed en goedkoop. Want junior verjaart.
Als je nou kijkt wat daar los loopt aan vrouw
dan wil je wel naar huis. Naar die van jou.

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
uit 'Voor de goede orde' van © Anton Korteweg

maandag 13 februari 2012

Dichtersbankje | Adriaan De Roover

Foto: © Bert Bevers | Sint-Jansvliet Antwerpen


Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Adriaan De Roover (Felix Adriaan De Rooy)>


antwerpen 

ik denk weer aan mijn stad 
denk weer 
aan de zilveren navelstreng 
en de geblinddoekte huizen 
aan de late middagzon 
en hoe de vrouwen geurden 
en dronken de dauw van mijn stem 

ik streel hun bleke wangen 
het laveloze rood van lippen 
ik heb nog honderd handen 
van verlangen 
en duizend vingers 
van verdriet 

zondag 12 februari 2012

Dichtersbankje | Kila & Babsie

Mechelsesteenweg | Antwerpen


Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichtersduo en gedicht) Kila & Babsie>

Stereo

zaterdag 11 februari 2012

Dichtersbankje | Pieter Goemans

Foto: © Bert Bevers | Thorbeckeplein | Amsterdam

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze tekstdichter en vers): Pieter Goemans>


Bloem van het Thorbeckeplein

Ik ben de bloem
Van 't Thorbeckeplein
Ik ben zo fijn
Ik ben zo fijn gevoelig
Heus, ik luister graag naar u
En daarbij vraag ik u
Alleen zo nu en dan een glaasje
Kom bij mij aan de bar
Vertel 't me maar
Wat 't ook mag zijn
Dus is 't thuis misschien niet alles, meneer
Vergeet uw zorgen en pluk 'es een keer
De bloem van 't Thorbeckeplein

Dus is 't thuis misschien niet alles, meneer
Vergeet uw zorgen en pluk 'es een keer
De bloem van 't Thorbeckeplein

© Pieter Goemans 
muziek: James Henley

vrijdag 10 februari 2012

Dichtersbankje | Ed Leeflang

Foto: © Bert Bevers | Bervoetstraat | Antwerpen


Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Ed Leeflang>

De klas is kaal, de paar tekeningen
aan de wand zijn stuurs gekleurd
met een bevroren hand.

Een kluizenaar die wacht op een
verschijning, zo staart hij op uit
het correctiewerk.

Zij zijn de vogels die niet in
zijn landstreek horen - dwaalgasten
met geesten om de geest te
storen.

Het komt nooit goed,
hij zingt niet met ze
en de wereldkaart hangt scheef
tegen de bordwand
en in hun gemoed.

© Ed Leeflang

donderdag 9 februari 2012

Dichtersbankje | Maria Barnas

Foto: © Bert Bevers | Kammenstraat | Antwerpen

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Maria Barnas>


Mannen


Ik denk aan de man die ik liefhad.
Heb ik hem lief?
Hoeveel angsten zijn dat?

Onze borden raakten leger
En aan de rand ligt een bloem, gesneden
uit radijsjes. Een klein uitbundig leven.

Niet om te eten, weet hij.

---------------------------
© Maria Barnas
uit: 'Twee zonnen', 2003.
woensdag 8 februari 2012

Dichtersbankje | Michael McClure

Foto: © Bert Bevers | Klein Hagelkruis | Ekeren

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en song): Michael McClure>


Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz ? 

Oh Lord, won't you buy me a color TV ?
Dialing For Dollars is trying to find me.
I wait for delivery each day until three,
So oh Lord, won't you buy me a color TV ? 

Oh Lord, won't you buy me a night on the town ?
I'm counting on you, Lord, please don't let me down.
Prove that you love me and buy the next round,
Oh Lord, won't you buy me a night on the town ? 

Everybody!
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends,
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz ? 

That's it!
Janis Joplin 

dinsdag 7 februari 2012

Dichtersbankje | Albert Verwey

Foto: © Bert Bevers | Beursplein | Bergen op Zoom

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) Albert Verwey>


Als voorhoofd strekt de steen op de ingangsbogen
't Verstand des handels breke in heldre lijn
Daaruit: Tusschen zoo mensch als dingen zijn
Veel omgangsdaden die 't bestaan beoogen.

maandag 6 februari 2012

Dichtersbankje | Adriaan Morriën

Foto: © Bevers | Willemdok | Antwerpen


Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Adriaan Morriën>


Sneeuw 

Het sneeuwt, niet jachtig, eerder tastend, 
alsof het wit naar zwarte plekken zoekt. 
Maar heel het landschap ligt al volgeboekt. 
De dag staat zwaarbepakt om te vertrekken. 

De bomen dromen rechtop in de sneeuw, 
verwonderd en in hun verwondering verrast. 
De vorst heeft ieder takje afgetast. 
Het is windstil, er valt niets te ontdekken. 

De laatste vlokken vallen, in de lucht 
zweeft al wat zonlicht, geel en droog. 
En vogels, eerstgeborenen van het oog, 
haasten zich om de schade te herstellen. 

© Adriaan Morriën 
uit Verzamelde gedichten, 
Van Oorschot, Amsterdam 1994

zondag 5 februari 2012

Dichtersbankje | Jacques Hamelink


Foto: © Bert Bevers | Napoleonkaai | Antwerpen

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Jacques Hamelink>


Compact gedroomd,
ademwit staan we
aan de sneeuwpoort.

Een staarboze erratische heilige
citeert uit het verschrevene
wat de staf over ons breekt.

We gaan trappen op en af
van onsterfelijkheid tot stof.


© Jacques Hamelink

zaterdag 4 februari 2012

vrijdag 3 februari 2012

Dichtersbankje | Remco Campert

Foto: © Bert Bevers | 's-Gravelandse Veer | Amsterdam

Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Remco Campert>


Lamento 

Hier nu langs het lange diepe water
dat ik dacht ik dacht dat je altijd maar
dat je altijd maar

hier nu  langs het lange diepe water
waar achter oeverriet  achter oeverriet de zon
dat ik dacht dat je altijd maar altijd

dat altijd maar je ogen  je ogen en de lucht
altijd maar je ogen en de lucht
altijd maar rimpelend  in het water rimpelend

dat altijd in levende stilte
dat ik altijd zou leven in levende stilte
dat je altijd maar  dat wuivende oeverriet altijd maar

Langs het lange diepe water dat altijd maar je huid
dat altijd maar in de middag je huid
altijd maar in de zomer in de middag je huid

dat altijd maar je ogen zouden breken
dat altijd van geluk je ogen zouden breken
altijd maar in de roerloze middag

langs het lange diepe water dat ik dacht
dat ik dacht dat je altijd maar
dat ik dacht dat geluk altijd maar

dat altijd maar het licht roerloos in de middag
dat altijd maar het middaglicht  je okeren schouder
je okeren schouder altijd in het middaglicht

dat altijd maar je kreet hangend
altijd maar je vogelkreet hangend
in de middag in de zomer in de lucht

dat altijd maar de levende lucht dat altijd maar
altijd maar het rimpelende water de middag je huid
ik dacht dat alles altijd maar ik dacht dat nooit

hier nu langs het lange diepe water dat nooit
ik dacht dat altijd dat nooit dat je nooit
dat nooit vorst dat geen ijs ooit het water

hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit
dat sneeuw ooit de cipres dacht ik nooit
dat sneeuw nooit de cipres dat je nooit meer

© Remco Campert

donderdag 2 februari 2012

Dichtersbankje | Wislawa Szymborska

Foto: © Bert Bevers | Postkantoor Groenplaats | Antwerpen


Uit de voorraad Bevers collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Wislawa Szymborska>


Het schrijven van een C.V.

Wat moet je doen?
Je moet een aanvraag indienen
en bij die aanvraag een c.v. insluiten.

Ongeacht de lengte van het leven
moet het c.v. kort zijn.

Bondigheid en selectie zijn verplicht.
Vervang landschappen door adressen
en wankele herinneringen door vaste data.

Van alle liefdes volstaat de echtelijke,
en van de kinderen alleen die welke geboren zijn.

Wie jou kent is belangrijker dan wie jij kent.
Reizen alleen indien buitenlands.
Lidmaatschappen waarvan, maar niet waarom.
Onderscheidingen zonder waarvoor.

Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat
en altijd ver uit je eigen buurt bent gebleven.

Ga zwijgend voorbij aan honden, katten en vogels,
rommeltjes van vroeger, vrienden, dromen.

Liever de prijs dan de waarde,
de titel dan de inhoud.
Eerder nog de schoenmaat dan waarheen hij loopt,
hij voor wie jij doorgaat.

Daarbij een foto met één oor vrij.
Zijn vorm telt, niet wat het hoort.
Wat hoort het dan?
Het dreunen van de papiervernietigers.

©Wislawa Szymborska

Uit: Einde en begin.
Gedichten 1957 - 1997