dinsdag 29 juli 2014

Dichtersbankje | Rien van den Heuvel

Foto: © Peter Bevers | Marktstraat | Zevenaar

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van BeversRien van den Heuvel>

Julinacht

zaterdag 26 juli 2014

Dichtersbankje | Bertus Aafjes

Foto: © Hans Mellendijk | Oranjewoud

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk Bertus Aafjes>

Oranjewoud

Aan de oevers gisten rottende blaren

lees hier verder>


woensdag 23 juli 2014

Dichtersbankje | Hans Faverey

Foto: © Hans Mellendijk | Museum Belvédère | Oranjewoud 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Hans Faverey>


ZO EENVOUDIG


Zo eenvoudig als een waterdruppel,
zo helder als een splinter berkenhout,

Omdat het veulen geduldig en voorzichtig
uit het paard valt en kan staan,

De vis als een metalen traan ontluikt
en kan vliegen, de mens after all

Moeizaam leert zwijgen en wegzijn
tussen zijn gewapend steenslag,

Zo eenvoudig, zo helder is het niet
wat ik overhoud wanneer ik
mijn pen heb neergelegd.

© Hans Faverey
uit: 'Springvossen', 2000.

zondag 20 juli 2014

Dichtersbankje | Willem Frederik Hermans

Foto: © Bert Bevers | Vogelhuis Zoo | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Willem Frederik Hermans>


I (Ouder worden en niets meer begeren)

Ouder worden en niets meer begeren,
Niet van zichzelf en ook van andren niet,
Geen liedren meer om vrouwen te bezweren,
Alleen een lief dat liever contanten ziet.

Wat mij verlaten wil, dat laten varen,
Geluk gelaten door genot vervangen.
Slechts de herinnering aan de droom bewaren,
Waarin ik bellen blies met holle wangen.


© Willem Frederik Hermans
uit: Kussen door een rag van woorden, 1944

donderdag 17 juli 2014

Dichtersbankje | Tsead Bruinja

Foto: © Hans Mellendijk | Museumpark Belvédère | Oranjewoud

Collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad MellendijkTsead Bruinja>
Het op de groei gekochte einde | animatie bij deel van gedicht Tsead Bruinja door Elise Joy Kommer

dinsdag 15 juli 2014

Dichtersbankje | K. Schippers

Foto: © Hans Mellendijk | Museum Belvédère | Heereveen-Oranjewoud
Truus-5 en Grytse-1 | Henk Peeters

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): voorraad Mellendijk: K. Schippers>


Een koe
is een merkwaardig beest
wat er ook in haar geest
moge zijn
haar laatste woord
is altijd
boe


© K. Schippers
zaterdag 12 juli 2014

Dichtersbankje | Aloysius Paulus Maria (Louis) van Gaal

Foto: © Bert Bevers | Melkmarkt | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van BeversAloysius Paulus Maria (Louis) van Gaal>

Gouden pik
de Volkskrant | 12 juli 2014


Het gedicht

november 2003

Dichtersbankje | Toon Hermans

Foto: © Bert Bevers | Nieuwstad | Antwerpen


Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Toon Hermans>zaterdag 5 juli 2014

Dichtersbankje | Sirenenlaan

Foto: © Bert Bevers | Place de Saint Rémy, Saint-Rémy-Geest

Uit de collectie Mellendijk (keuze fenomeen en gedichten) voorraad Mannen van Bevers: Sirenenlaan>

'nDrom Een  | 10 juli 1999

Dicht duuzend weurde
dan dreum ow 'ndrom
in 't diepste van 't oor.

Zet blauw baoven gruun
en dreum owwen drom
in de bos, in de weide.

Dan zet owwe oorne los en luustert,
dan kiek owwen drom diep in de ogen
en ziet eerst maor's wat eur d'r van duch.

Bert Scheuter

'nDrom Twee  | 1 juli 2000

Visserslatijn

Zij zwijgen onder de bruggen waar de snoek staat
en luisteren naar de stilte van de ochtend
en dromen van de diepten onder de spiegel
in de middag, in de zon, als de lijnen rusten.

Zij praten niet als de dag verdwijnt in de schemer
en hun vliegen zoeken naar een andere wereld
en hun staarten van nylon trachten naar de overkant
naar de rust, naar het ene en alles weten.

Zij vallen met de avond de kroegen in
en hun stille streven wordt luidskeels berusten
en hun zwijgen wordt doorbroken door woorden
in visserslatijn: onbereikbaar, ontoereikend, ijdel.

Bert Scheuter


'nDrom Drie | 7 juli 2001

Fluusterdingen

’n Zucht tussen de boomkozienen.

'n Stoet gedempte fluusteringen,
Ónafwendbaor.

’n Vlucht schoolherinneringen,
Pas op, i’j daor!

'n School opgeviste dingen,
Ónbedaorbaor.

'n Zwarm vluchtige vraogen,
Jao èh nea maor, …

'n Dróm vraogteikens te raoden,
Ónafzienbaor.

’n Ri’j dansbaore stemmen, mien kind,
Lispelt fluusterzingend in de wind.

Óngenaakbaor,
Siesterend en huppelklaor,
Ónnaovolgbaor.
’n Trop stoeten vól met rozienen.

Hans Mellendijk


'nDrom Vier | 6 juli 2002

Verloorn gedachtengood

Ik wol zo geern’ op Opstrop an
want daor passiern zovölle.
Ik was kind, hoe kon ik wetten dan,
dat Opstrop zowat is as Hölle.
Plaatsen bunt dat in de kop,
dreiend as een wilde mölle.

Zuuken wol ik in de Floribos
tutda’k mien treintjen trugge von.
Now wil ik wel van al mien dingen los
en wodden zoa’k wazze toe’k begon.
Maor ’n mense hecht zich an zien grei:
Floribos kan niet meer wat ‘e kon.

Ik bun dat kind veurbi-j ‘egaon,
Het kind, dat alles annemt.
De Hölle hef lange af’edaon,
maor in de Floribos bun’k verklemd.
Want ik wet da’k niet vinne,
tut de tied zelf mien zelf wegnemt.

Bert Scheuter


'nDrom Vijf | 5 juli 2003

Ode aan de laaglanders

Gorgelend zompig moer is het lage land
dat niet bewoond kan worden
zonder wachters bij de sloten.

Geen mens leeft hier zonder te malen (of te waden):
knettergekke zonen en dochters
van halfverzopen kaninefaten.

Hun vroegste sporen zijn laat.
Zij zullen de laatste schreden
vroeg zetten, zoals de hazen
hun vluchtprinten achterlaten
voor de voorjaarsvloed uit.
Her en der blijft iets
van hun bestaan even over.

Bert Scheuter

'nDrom Zes | 2 juli 2005

Kelderhelder

Vale vaantjes vibrerend in de wind.
Vlagen drinkers, dronken door het lint.
’t Verlangen in tin en glas vermoord.
De ingeving in Tiffany gesmoord.

Stapelende dromen gepalletiseerd,
naar plaats van bestemming gepréadresseerd.
Verloren verbanden, ontstemde bekomst.
Gewaande plots dansen op z’n domst.

Nog nooit was het verlengen,
een verlangen naar het begin zo groot.

Brakke bloemen op de brik geschikt.
Gedachten gepakt, gewogen, gewikt.
Helderder kan ik ’t nu niet krijgen.
Om over betekenis maar te zwijgen.

Hans Mellendijk


'nDrom Zeven | 1 juli 2006

Overpeinzingen

‘Liefde kom terug
in mijn hart.
Nog lang niet jarig,
gek van smart.
Loop ‘k langs bomen,
door rottend bos?
Herfstbladeren vallen,
op ‘t gifgroene mos.

Hoe valt de regel
stijgend neer?
Hoe vangt de tegel
steunend beer?
Vermoeide versvoeten
voeren verst …’

Overpeinzingen,
terwijl hij eender
naar de einder
loopt en maar hoopt.
‘Dat is een feit,
ergens kom
je altijd’,
langkoust z’n brein.
In de verte
dendert een trein.

Over pijn zingen,
zo wil hij klinken.

Struikelend over stronk
de poëzie -de vonk-
schreeuwt zich los.
Hinkend langs bomen.
Dus door bos.

De dichter,
hartstikke
total loss.

Hans Mellendijk'nDrom Acht | 7 juli 2007

Ik ben van hout 

Ik ben een houtman in een houtdorp.
Ik ben van de bomen die de lucht bestormen.

Ik ben niet van de grond, van de oerbanken, van het erts.
Ik ben geen alchemist.
Ik ben geen nazaat van Hephaistos de smid,
De bijna beenloze met armen als beukenstammen.

Ik ben van de benen, niet van de armen,
Ik ben de haas, niet de mol.
Ik ben van lucht en water, niet van vuur en aarde.

Ik ben niet van ijzer.

Bert Scheuter


'nDrom Negen | 5 juli 2008

Overal weerspiegelzang                                                De zoeker vindt niet

Een nieuwe blonde vriendin.
Plots zie ik ze overal wandelen.
Er op lijkende blondines.                                                Voor wie met blindheid wordt
                                                                                    geslagen is zoeken nutteloos
Een nieuwe auto met vin.                                                en vol van onbehagen.
Ja, niets anders zie ik dan rijden.
Alleen maar slee in de files.                                                Diep in de floribos
                                                                                    ingebroken, maar zichtloos dolend,
Ander gedicht, ‘de bos‘ in.                                                ogen trillend, geloken:
Wat fluistert het voor zinnen?
Het stroomt, de adrenalines.                                                een dwaalgast in de mist.
                                                                                    Lichtgrijzen als sluiers van tule,
Een nieuwe baard op m’n kin.                                    ijl de sirenenwijzen,
Ja, opeens overal baardapen.
Andere scheerdisciplines.                                                zo is het landschap daar.
                                                                                    Hersenschimmen spiegelen tweezaam,
Een nieuwe hit, ster, heldin.                                                doen vals de ogen dimmen
Overal hoor ik haar draaien.
Vette arbeidsvitamines.                                                van die weten willen.
                                                                                    Zoeken is zinloos, slechts voor dromers
Een nieuwe vorm. Zeppelin.                                                openen zich de boeken
Overal zie ik sigaren,                                                           
en fallusdoctrines.                                                            die kennis vertalen
                                                                                    in weten, in wijsheid, in leven.
Overal weerspiegelzin.                                                Dwalen in het vergeten
Telkens weerspiegelzangen                                                
met mooie weerspiegelritmes.                                    land achter de schermen
                                                                                    biedt de vergezichten van je brein,
Weerspiegelzingend ga ik door het leven.                        sporen die je achterliet.


Hans Mellendijk                                                            Bert Scheuter

  
'nDrom Tien | 4 juli 2009

een stil orkest van ruisend blad, aan ruw geknotte bomen
de bas van de duif, de lijster als een heldere sopraan
tranen als druppels dauw, weerspiegeld op mijn wang
begeleiden mijn gedachte gang
gulzig haal ik adem, laat de rust diep in me komen
op dit vergeten kerkenpad mag ik me laten gaan

Jolanda van Erkel'nDrom Elf | 3 juli 2010

Loreleibuul
Vier haiku's

1.
Krijsend als het krijt.
Wie trekt regels uit de rol?
'Vli-j mi-j de buul op!'

2.
Prop snel een oordop
stekeblind malende mol.
Opgestuwd de tijd,

Hans Mellendijk

3.
De brandende zon
beschijnt de vogelvleugel
die kort schaduw biedt.

4.
De eksters krassen
een strijdconcert in het bos:
flitsende smokings.

Bert Scheuter

'nDrom Twaalf | 2 juli 2011

Tractorsporen op het land

tel duf Hanomag
glij de zuiger op en neer
klompen kadansen

deng deng deng deng deng
glühkopfzündung hat geklappt
will was mit euch, Deutz

draagt de naam Farmall
oogst internationaal
boerendriewieler


HiPP (Het instituut Praktische Poëzie)
Hans Mellendijk
Louis Radstaak
Bert Scheuter


'nDrom Dertien | 7 juli 2012

Omhoog moet voor de val

Zie de hoogtevrezer op de trapleer staan,
in voorjaarsbest maar wankelbaar gemoed,
teneinde de klimop te lijf te gaan,
een tafereel van angst en leeuwenmoed.

Het rukt met één hand aan 't struweel
de andere omklauwt de trapleerbeugel.
Een toneelbeeld op een potsig landjuweel,
in het tableau gezet door meester Bruegel.

Wij weten hoe beroerd dit kluchtspel afloopt,
men moet geen klimwerk doen in aarzeling.
Temeer daar men dit comformtabel afkoopt
bij 't genootschap voor klimopbeteugeling.


Bert Scheuter


'nDrom Veertien | 6 juli 2013 

Het ritme van kappen;
de felle fierheid van het houwen
tiranniseert danig de doorn.
Het heft -het vibrato schokkend lemmet-
in handen, wijst de weg; een woud te gaan. 
Als de bomen vallen, luwt de nijd.
In het gehakte bos blinkt nog de bijl.
De vonk van verlichting:
is bos nog bos als het gehakt is?
Welk woud is er gegaan
als de sporen zijn verdwenen?

HiPP (Het instituut Praktische Poëzie)
Hans Mellendijk
Louis Radstaak
Bert Scheuter


'nDrom Vijftien | 5 juli 2014

Wegens te

Wegens te weinig 'wow factor' gaat 'Trouwen in het Bos' niet door
Wegens te luide seks is Beierse vrouw uit haar woning gezet
Wegens te goedkoop internet boete voor Orange Frankrijk
Wegens te grote voeten blijft Chinese boer vrijgezel
Wegens te grote boezem is Engelse vrouw uit casino verwijderd
Wegens te duur graf ontslag voor Partijfunctionaris
Wegens te dik zijn schorsing voor Italiaanse buschauffeur
Wegens te braaf een jachthond te koop
Wegens te lage schoolcijfers stapt Kroatische moeder naar rechter
Wegens te weinig animo is de Lourdesreis afgelast
Wegens te oude data is deze website niet meer toegankelijk
Wegens te veel zout in hamburger straf voor McDonald's meisje
Wegens te veel werk ruilt boer zeugen in voor vleesvarkens 
Wegens te veel avances is Belgische snackbaruitbater gewurgd

Louis Radstaak