Verhalenbankjesroute

V E R H A L E N B A N K J E S R O U T E
Fietsknooppuntenroute in de Achterhoek

Op een klaverblaadje door de Gemeente Oude IJsselstreek met verhalen en gedichten over dit eeuwenoude land, de cultuur-historie en haar bewoners. Afstanden: van ca. 30 tot 50 km.

Wees welkom bij de Verhalenbankjesroute!
De reisgids (€ 6,95) waarin deze VVV route is beschreven volgt het fietsknooppuntensysteem en heeft de structuur van een klaverblad. Op deze webstee leest u bij de 'windrichtingen' een inleiding bij de bankjes. Bij de VVV en de uitgiftepunten bij horeca op de route kunt u een geladen mp3-speler met de verhalen en gedichten huren à € 2,--. Borg: € 50,--. U kunt ook de mp3's downloaden voor uw eigen speler en de teksten afdrukken als PDF. De vier routes verbinden tevens de volgende TOP's met elkaar: 'Groot-Nibbelink' - Sinderen, 'De Radstake' - Heelweg, 'Van Hal' - Voorst, 'Megchelen' - Megchelen, 't Onland ' - Gaanderen en 'Drufabriek' - Ulft.