zaterdag 20 juli 2013

Dichtersbankje | Pieter Corneliszoon Hooft

Foto: ©Peter Bevers | Muiderslot 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Bevers: Pieter Corneliszoon Hooft>


Al troont geleerde hand, met vingren wis en snel

Al troont geleerde hand, met vingren wis en snel,
Vloeizoete wijzen uit het zangrig snarenspel;
Al lokt uw sneêge zang, met strelend lief geluid,
De vlotte ziele tot het zwijmend lichaam uit:

In strikjes van uw haar mijn geest niet is verward.
Uw blinkend aangezicht sticht mij geen brand in 't hart.
Van 't schittren uwes oogs en word ik niet verblind.
Noch stem, noch kunstig spel mijn zacht gemoed verwint.

Maar wijze goedheids kracht, en 't needrig braaf gelaat
Dat teedre borst verkwikt en trotse borst verslaat;
Maatwijze geestigheên, bevalliglijk vertaald:
Deez' hebben op mijn ziel verwinnings roem behaald.


P.C. Hooft

Geen opmerkingen:

Een reactie posten