zaterdag 7 april 2012

Dichtersbankje | De Omsmeders | André van Sabben | Helma Snelooper | Dick Molenaar

Foto: © Bert Bevers | Sint-Sebastiaanskerk | Linkebeek 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichters en gedichten) voorraad Bevers: De Omsmeders | André van Sabben | Helma Snelooper | Dick MolenaarGesualdo’s gezangen

Aan lijden en sterven van Christus heb ik
getracht in de menselijke stem een ontroering
aan te brengen ingegeven door het hart.

De lijdensweg en de dood van
hun Koning dompelt geheel
Jerusalem in diepe rouw.

Dat Hij verrijst na 3 dagen
is volgens de voorspelling
twijfelachtig voor het volk.

Na Zijn graflegging is alles
moeilijk te verwerken, hoe
moet het nu verder.

Het levende water, de oorsprong
van alles, is door Zijn kracht
opnieuw gaan stromen.

Elke hindernis overwint Hij,
zelfs de duivel vlucht.

Twee vrouwen zagen slechts
lendendoeken in het graf liggen,
zij die het leven doorgeven
hebben de dood niet gevonden.

Hun smart wordt omgezet
in hoop, dit gebeuren gaat
hun verstand te boven.

De adem van mensen heeft in
klank en woord, de droefenis over
Zijn sterven, levend gezongen.

© André van Sabben in het kader van Tenebrae Responsoreae Oost Nederlands Kamerkoor>

Levend water

vader
aan de andere kant
in een ander land
was deze beker aan je voorbij gegaan
gif en gram
maar je dronk voor de lieve vrede
en vleugellam,

uitgedroogd, beschimpt en geslagen
hebben je ogen mij gezocht
wilde je wat vragen
heb ik mij afgewend, verblind van angst
om je aanraakbaarheid

kon ik niet met je waken
was ik te zwak om je te dragen
een buitenstaander nam je kruis op
in het laatste licht van de avond
en ik ben een andere weg gegaan,
nalatig

vader
aangespoeld
aan de andere kant
in een ander land
heb ik bedacht dat mijn overvloed aan tranen
jou toch moet kunnen laven

zodat je zult opstaan
zoals je altijd hebt gedaan
bij het allereerste licht
je zult vragen: hoe gaat het, mijn deerntje
en je raakt me aan

als een vader
in de kom van je arm
en vol erbarmen
-want je wilde altijd alleen maar geven-
schenk je levend water

© Helma Snelooper in het kader van Tenebrae Responsoreae Oost Nederlands Kamerkoor>


ecce quomodo moritur justus           

als het schor geschreeuwde volk
voldaan zijn brood en pap opzoekt
is het volksvermaak voorbij
het spannend spel gespeeld

die het goede deed
die vriendschap smeedde
sloot ademloos de mond
en boog geknakt het moede hoofd
recessit pastor noster

het licht trekt zich terug           

haar hand strekt zich
en anderen nemen af
het lijf dat leed
brengen in witte wade
maria’s moederkind
naar het woordloos niets
met stenen slot vergrendeld

het licht trekt zich terug
tot in de nacht

hier wordt verdriet
in een verdroogde traan
verbeeld
de wanhoop in muziek
op half verlaagde toon gezet
een hele eeuwigheid
maakt plaats
voor de gebroken tijd

het licht  trekt zich terug
tot in de nacht
tot in de tuin
tot in de grot
en schuilt
 
hier eindigt pijn
en
zal de grote stilte
ook
zoete rustplaats zijn

© Dick Molenaar in het kader van Tenebrae Responsoreae Oost Nederlands Kamerkoor>
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten