maandag 7 oktober 2013

Dichtersbankje | Joost van den Vondel

Foto: © Bert Bevers | Offerandestraat | Antwerpen

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mannen van Bevers: Joost van den Vondel>

KLINKVERS OVER ABRAHAMS OFFERANDE
D'oud-vader zijnen zoon brengt met bedroefder zielen
Op 't rijzende gebergte, opdat hij 't altaar sprengt
Met 't bloed zijns lieven kinds, en 't vuur 't koud lichaam schenkt,
Hij bindt hem d' armen vast, en doet hem neder knielen.

De liefde 't vuur ontvonkt, om 't slachtschaap te vernielen,
't Geloof dat houdt 't touw daar 't Lam mee is gestrengd,
d' Hoop 't staal den Vader langt, die fluks de slag aanbrengt,
De Dood is al gereed om Izaks ziel te grielen.

Maar 's Heeren Engel (die om 's vromen leger waakt)
Abrahams arm verlet, en 't droevig treurspel staakt
Van Vader en van Zoon, van twee bestorven herten.

Nature by geval van veers zag 't schouwspel aan,
En riep, o sterk geloof! wat durft ge niet bestaan!
Een Vader slacht zijn Kind, en derf de dood uitterten!

Anagram

DOOR EEN IST NU VOLDAEN.

Woordverklaring:

r3 aan het vuur het koude lichaam schenkt
r7 de hoop reikt de vader het zwaard aan
r8 grielen: wegrapen
r11 bestorven: ontstelde
r12 Vrouwe Natuur sloeg van verre het schouwspel gade
r13 o sterk geloof, wat durft ge niet (allemaal) ondernemen
r14 derven= de moed hebben om de dood te trotseren

Kort commentaar:

Een sonnet of klinkvers over het offer van Abraham.

Met de woordverklaring hoop ik het zo begrijpelijk gemaakt te hebben.

Een anagram is een woord (zin) dat volledig bestaat uit de letters van een ander woord (zin). 

Anagrammen worden soms gebruikt als pseudoniem, zoals hier bij Vondel.

Het prachtige anagram onder het gedicht is een omzetting van de naam: Joost van den Vondel.

De i van ist = een j en de u van nu is een v.
De i/j en de u/v hadden vaak één teken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten