woensdag 1 oktober 2014

Dichtersbankje | Hendrik Marsman

Foto: © Hans Mellendijk | Holland Street | London

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht) voorraad Mellendijk: Hendrik Marsman>

 • Denkend aan Holland
 • zie ik breede rivieren
 • traag door oneindig
 • laagland gaan,
 • rijen ondenkbaar
 • ijle populieren
 • als hooge pluimen
 • aan den einder staan;
 • en in de geweldige
 • ruimte verzonken
 • de boerderijen
 • verspreid door het land,
 • boomgroepen, dorpen,
 • geknotte torens,
 • kerken en olmen
 • in een grootsch verband.
 • De lucht hangt er laag
 • en de zon wordt er langzaam
 • in grijze veelkleurige
 • dampen gesmoord,
 • en in alle gewesten
 • wordt de stem van het water
 • met zijn eeuwige rampen
 • gevreesd en gehoord.
Hendrik Marsman, 1936.
Na een verkiezing georganiseerd door Poetry International en de Wereldomroep in 1999 uitgeroepen tot ‘Gedicht van de eeuw’. Lees ook het gedicht De Binnenring van Holland van Gerrit Komrij en een fraaie anonieme persiflage. Hieronder een Engelse vertaling.

Memory of Holland

 • Thinking of Holland
 • I picture broad rivers
 • meandering through
 • unending lowland:
 • rows of incredibly
 • lanky poplars, huge
 • plumes that linger
 • at the edge of the world;
 • in the astounding
 • distance small-holdings
 • that recede into space
 • throughout the country;
 • clumps of trees, town-lands,
 • stumpy towers, churches
 • and elms that contribute
 • to the grand design;
 • a low sky, and the sun
 • smothering slowly in mists, pearl-gray,
 • mother-of-pearl;
 • and in every county
 • the water 's warning
 • of more catastrophes
 • heard and heeded.
Translated by Irish poet Michael Longley (* Belfast, 1939).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten