zondag 23 oktober 2011

Dichtersbankje | Albert Verwey


Foto: © Bert Bevers | Rue de la Mare | Parijs 

Uit de collectie Mellendijk (keuze dichter en gedicht): Albert Verwey

Parijse herfstdag 

Ik heb de weemoed van uw stad verstaan. 
Een stad vol vreugde, zeiden zij die nooit 
Geneuchten weten dan het vlees ontplooit, 
Vol zoete tastbaarheid en weken waan. 

Maar in uw parken geurde uit iedre laan 
't Verleden: grootser tuin, voorlang gerooid; 
En iedre lijst die strekt of rijst of glooit 
Aan uw paleizen, hing de erinring aan. 

Erinnring aan dien groten gouden tijd 
Toen om uw zonnekoning 't rijk bewoog, 
Moed en bevalligheid en weelde en vlijt. 

Gij woelt, maar overwont niet: laag en hoog 
Richt over u die Dode; uit perk en boog 
Beheerst Zijn IJdelheid uw ijdelheid. 


Albert Verwey 
uit: Oorspronkelijk dichtwerk, Querido/v.h. Mees 
Amsterdam/Santpoort, 1938 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten