zondag 8 januari 2012

Dichtersbankje | Eugène Pottier | Henriette Holst

Foto: © Albert Hagenaars | Sillamae | Estland


Uit de voorraden Hagenaars collectie Mellendijk (keuze dichters, strijdlied): Eugène Pottier> | Henriette Roland Holst-van der Schalk>


De Internationale> 

Afdruk van de eerste partituur

Ontwaakt, verworpenen der aarde!

Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten
Slaafgeboornen, ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

refrein:
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D’Internationale
Zal morgen heersen op aard.

De staat verdrukt, de wet is logen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot ‘t merg en been wordt d’ arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar andrer wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

De heerschers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloedigen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet;
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.


Lees hier teksten van De Internationale in 92 talen>


Zie ook: Top 2000 van Linkse Liedjes>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten